Inštalácia biskupa v Cieszyne

Na sviatok Zjavenia Pána sa v najväčšom murovanom ev. kostole v Poľsku, v Ježišovom chráme v Cieszyne, konala vysviacka a inštalácia nového biskupa tejto diecézy, 52 ročného teológa A. Korczaga. Obrad viedol biskup Evanjelicko -Augsburskej cirkvi v Poľsku J. Samiec. Asistovali mu biskup M. Buenker z Viedne a biskup J. Waclawek z Českého Tešína. Na slávnosti boli prítomní duchovní z Poľska i zahraničia, zástupcovia škôl, kultúry, politiky a štátnych úradov, ako aj predstavitelia kresťanských cirkví z Poľska. Súčasťou bola spoveď a Večera Pánova. Pred aktom vysviacky sa zástupcovia diecézy poďakovali za takmer 24 ročnú službu vo funkcii biskupa doterajšiemu biskupovi P. Anweilerovi...

Otvorenie denného stacionára v Skalici

Dňa 6. januára 2016 na sviatok Zjavenia Pána bolo slávnostné otvorenie denného stacionára pri cirkevnom zbore ECAV v Skalici. Stacionár bude pracovať cez pracovné dni. Kapacita je 15 osôb sociálne odkázaných na túto službu. Stacionár bude umiestnený v zborovej sieni a priľahlých priestoroch, ktoré boli pre tento účel rekonštruované. Slávnostné otvorenie sa začalo službami Božími v chráme. Po nich sa záujemci presunuli do zborovej siene, kde sa podávala trojkráľová kapustnica. Po občerstvení bolo možné diskutovať s bratom M. Krivdom, biskupom Západného dištriktu ECAV. Na otvoreni sa zúčastnil i primátor Skalice p. Barát a vedúca sociálneho odboru Ms Ú v Skalici...