Za Bengtom Pleijelom

                    Za Bengtom Pleijelom     Narodil sa 31. januára 1927, zomrel 31.októbra 2020 v Ulvesunde. Bol farár vo švédskej evanjelickej cirkvi, vysvätený za kňaza v roku 1952 a bol známy aj ako náboženský spisovateľ.     Pochádzal zo starobylej farárskej rodiny a preto s humorom pripomínal, že je farárom už od 16.storočia. Dlhé roky pôsobil pri Göteborgu ako farár a vedúci duchovného strediska Ah Stiftsgard v Ljungskile v Bohuslane. Spolu s manželkou Annikou ( sobáš: 1956, + 2010) viedol duchovné cvičenia, kurzy, prednášky, doma vo Švédsku, ale aj v zahraničí....

Konfirmácie v Evanjelickej cirkvi vo Wuerttembersku

Konfirmácia je v tejto cirkvi trvalou kazuáliou. Vyše 90% cirkevných zborov máva konfirmácie v nedeliach po Veľkej noci. V tomto roku 2016 bude v cirkvi konfirmovaných do 22 tisíc mladých chlapcov a dievčat. Je to 90% z tých, čo boli pokrstení. Pri konfirmácii potvrdzujú svoju vieru, vernosť cirkvi, dostávajú skladaním rúk osobné požehnanie. Na pamiatku dostanú písomné svedectvo o konfirmácii s výpoveďou Písma. Konfirmovaní prvý raz pristupujú v Večeri Pánovej. Dosiahnutím 14. roku stávajú sa plnoprávnymi členmi cirkvi, môžu byť krstnými rodičmi  a môžu v cirkvi  voliť. (www.elk-wue.de)