Zlatica Oravcová: Poď za mnou…

Zo zbierky básní Zlatice Oravcovej: Poď za mnou…/Vydal Tranoscius 1999/ vyberáme pre deti tri básničky pre poučenie i zábavu: KOCÚR (Proti pýche) Raz sa chválil kocúr biely, že je krásny, že je smelý. Nikto nie je ako on, že je veľkým hrdinom. Zrazu Dunčo dvorom trieli, beží pred ním kocúr smelý, letí rovno do blata. To je pyšným odplata! VRABEC (Proti klamstvu) Na plote sa vrabec trasie. Počuť bolesť v jeho hlase: Poďte, chlapci, dievčence, hľadajte mi vrabčence! Prošli deti z okolia. Ktože vtáčkov dovolá? Vrabec milý, zle je, zle je! Tu zrazu sa klamár smeje: Chlapci moji, dievčence, nemám...