Karol Kuzmány — Vzkriesenie

Vstávajte, už nebo horí;čas je, Boh nové svety tvorí:Už ide Pán, už ide Pán.Vstaňte z hrobov sestry, bratia,už sa otvára neba stan!Tak skríknu anjeliv rozkošnom veselí: Hallelujah, hallelujah!Tu je deň zmŕtvych vzkriesenia. V sláve Otca zostupujeKristus, a s Ním sa približujezástup našich milých jasný.Všetci predkovia prichádzajú,potomci z hrobov vychádzajú.Prestal všetok nárek časný„Veď sme my len spali,a vy ste plakali!“Hosianna, Hosianna,večná radosť nám je daná. Česť, sláva Ti,sláva Ti, Kriste, Boží Synu,v blahoslavenú tú hodinuprídeš a vezmeš nás sebou.A prúd nesmiernej radostipotečie po celej večnosti,a my budeme tam s Tebou.Oko nevídalo,ucho neslýchalo,čo Ty nám dášv ten slávny čas:Sláva Ti, Kriste, Bože...