Pavel Štefánik: Či sa pamätáš?

Pavel Štefánik: Či sa pamätáš? Či sa pamätáš…keď v zelenom sade Letným večierkom spolu sme si sedeli Mlčanlivo, tklivo – len v oka pohľade Tlmočiac si navzájom duše pocit vrelý. Na nebi zaskvel sa jas severnej žiare, Vše vôkol zrumeniac – i na naše tváre Usadil sa odlesk šťastia, lásky, blaha… Či sa pamätáš na ten večer drahá?   Potom odznel hlas večerného zvonu Pozvoľne hasli barvy nebesklonu… Všetko zatíchlo – len šelest vetríka A tlkot našich sŕdc so spevom slávika Pojili sa v harmóniu… Tu vzrušil nás oboch Pocit božský, svätý A ty spočinula Si v mojom objatí. Slasti...

Anna Batková: Spomienky nad kolískou

Anna Batková: Spomienky nad kolískou Keď povila som prvé dieťa do našej kolísky, čo nebola už nová, len čistá radosť, šťastie napĺňali srdce i dom každý deň znova a znova. Keď šieste dieťa kládla som už do kolísky,  cítila som, že aj iný pocit mi je blízky. A šťastie moje, moje lásky spravili na mojom čele prvé vrásky. Pribudlo detí, ubudlo chleba, lež neubudlo v mojom srdci lásky – dvanástim dopriala som žiť. Len Pán Boh vybral koho mi nechá a s kým sa musím rozlúčiť. A ľudu môjmu vďala nemalá, veď sama by som ich ešte ťažšie chovala. Pestúnke...

Blahoželanie Jurajovi Sarvašovi

Redakcia web.stránky sa pripája k mnohým blahoželaniam k 90-ke br.Jurajovi Sarvašovi, a ďakuje za jeho bohatú službu cirkvi a cirkevným zborom, osobitne aj za službu konanú 20 rokov na Branči. Mnogaja ljeta živio! Blahoželáme 90. ročnému Jurajovi Sarvašovi  14.07.21  Práve dnes sa dožíva krásnych 90 rokov herec, recitátor, scenárista, režisér a pedagóg Juraj Sarvaš. Poznáme ho z častého účinkovania na evanjelických cirkevných podujatiach a aj cez jeho tvorbu umeleckých programov o významných osobnostiach našej cirkvi. Jubilantovi v mene členov cirkvi úprimne blahoželáme! Ďakujeme za jeho službu pre evanjelickú cirkev a vyprosujeme mu pevné zdravie a Božie požehnanie.

Martin Braxatoris — K cieľu!

(F 3, 12-14) Ó mužu veľký z Tarzu, mužu Boží, svätý,na teba, apoštole Pavle, spomínam:jak bežíš, náhliš túžbou svätou silno jatý,cestou, čo vedie k spásy, k slávy výšinám.Čo za tebou je, na to zapomínaš cele;čo pred tebou je, to tvoj záujem najvyšší:ta uprels‘ zrak i dušu — bežíš, náhliš smeleku cieľu spásy, slávy v Kristu Ježiši . . . Spomínam — Hľadím vôkol s žiaľnym premýšľanímjak mnohý za tebou ni vôbec nekročil:svet tento zdržal, zdŕža márnivým ho zvaním,a on, hľa, ostal, stojí, v chládok zabočil,v rozkoše sveta toho ponoril sa celea v jeho péče, záujmy — klesol do hriecha,a na...

Ján Boor — Na Petra-Pavla

Tam na jazere Genezaretskompri tom lovení veľkom rýbstať sa raz rybárom ľudíprijal Šimon od Pána sľub.On šiel za Pánom — a v Getsemaneberie v ruky i meč — vieraale hľa, klesá, Šimon utekáprísahou Pána zapiera.Kohože učí to Gamaliel,ktože rúcha vrahov ochranakeď kameňujú svedka Kristovhomučeníka Štefana?Kto je ten horlivý boriteľ cirkvinad ktorým znie hlas z neba dolekeď sa uberá tam do Damasku:prečo sa protivíš Saule? Ó kto by poznal Tvoju myseľ Panekto Tebe chcel by radiťkto by pochopiť mohol jak Ty svojurozprestierať znáš sieť!Vôľa Tvoja svätá premúdro znalaučiniť v príhodnú dobuz Šimona skalu cirkvi Tvojej svätejzo Saula Božiu nádobu. Ako Koperník — i...