Inzerát

Inzerát

Hľadajú sa dedičia!Dedičia Boží a spoludedičia Kristovi.(Rim. 8, 17.) Pozemokje dedičstvo neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce, odložené v nebesiach (1Pt 1,...