Život z vody a z Ducha

                                                      Život z vody a z Ducha Pane, Ty slávu zjavil si nám, i moc i silu, s ktoru prišiels’ na svet- ó, zjav i srdcu nášmu slávu svoju a silou svojou, priamou cestou nás veď! Vo všetkom čo sme, ku tebe vzhliadame viac, ako tí v Galilejskej Káne. Pomáhaj i nám, zmiluj sa, milostivý Pane! Amen. (M.R.) J 2,1-12:        V rodinnom albume opatrujem starú fotografiu. Vznikla ešte za prvej ČSR,...