Kristína Royová — On prišiel

Noc mrákoty, tône hriechuobjímali šíry svet,keď Mesiáš sľubovanýk zemi obrátil svoj let.Čo proroci predvídalito nádherne splnil Boh,poslal Syna, poslal spásu!Skloňme sa u Jeho nôh! Ej, nebolo vymaneniaz žiaľov, vášni, rozbroja,keď v Betleme v nízkych jasliachzrodil sa Kráľ pokoja!Svet netušil Jeho príchod,on Ho ani nečakal.I pastierov spev anjelskýa blesk slávy poľakal. No On prišiel; bo pred vekmibolo raz tak určené;a tie sväté Božie sľubynemôžu byť zmarené. Ach, On prišiel, JEŽIŠ drahý,bratia, sestry, k blahu nám!Kto otvorí srdce svoje,aby si v ňom spravil chrám? „Sláva Bohu na výsostiach!“znel anjelov slávny ples.Hodný cti je JEŽIŠ Kristus!Ó, kto dá Mu srdce dnes!

Jozef Gašparík-Leštinský – Sláva Bohu na výsostiach

Sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľudom na zemi! Narodil sa nám Spasiteľ: radujme sa zvlášte my, ktorí v dnešných ťažkých časoch žialime a trpíme: On nás z manstva vyslobodí i z bied, v ktorých upíme. Narodil sa Vykupiteľ: padne ríša satana; dnes Ho poslal Otec z neba všetkým ľudom za Pána: On vylieči naše rany, On utíši náreky a dá nám Svoj pokoj, ktorý bude trvať na veky. 1917

Vianoce – večne zelené

          Vianoce – večne zelené                                     (Štedrý večer) Jak anjeli i my dnes Ti k chvále spievame, jak pastieri i my dnes k Tebe pospiechame; Ó, Kriste narodený, –  nám lásky zo skvostov udeľ a rozveseľ nás tou svätou radosťou!  Amen ( M.R.) Mich 5, 1 – 4: “Ale Ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi júdskmi čeľaďami, z teba mi výjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. (2) Preto ich...