Radujte sa! Pán blízko!

                    Radujte sa! Pán blízko! Fil 4,4-9:  “Radujte sa v Pánu vždycky! Opakujem:radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježiši. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné. Čomu ste sa aj naučili, čo...

Všetky končiny zeme uvidia záchranu…

( 4. advetná nedeľa ) V posvätnosť chvíle nech duch náš zaplesá, veď Pán už blízko: ó, radujme sa! Dnes v miernosti ľud hold vďaky zloží… Ach, zostúp i v nás pokoju Boží! Amen (M.R.) Izaiáš 52, 7 -10: “ Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu: Tvoj Boh je kráľom. (8) Všetci tvoji strážcovi dvíhajú hlas, spoločne jasajú, lebo na vlastné oči uvidia Hospodinov návrat na Sion. (9) Vypuknite v spoločný jasot, zrúcaniny Jeruzalema, lebo Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. (10) Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých...

Hľadanie radosti

Hľadanie radosti Lk 1, 46: “Vtedy povedala Mária: Velebí moja duša Pána a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi”. Amen Milí bratia a sestry! Bol čas, keď sa 4.adventná nedeľa nazývala “Zlatou nedeľou”. V tomto označení bol pokyn, aby tí, čo ešte nepripravili všetky potrebné nákupy a veci na Vianoce, urobili tak práve v túto nedeľu, keďže obchody boli mimoriadne otvorené aj v nedeľu. Z tohoto pohľadu je dnes “zlatou nedeľou” každá nedeľa v roku, lebo obchdoné centrá sú otvorené nepretržite. Napriek týmto skúsenostiam a skutočnostiam, by bolo veľmi vhodé v kresťanstve, menovať zlatou nedeľou každú jednu,...