Pán Boh plní svoje sľuby

                Pán Boh plní svoje sľuby Radostná zvesť tá teší nás, že k nám sa strojíš, Kriste zas. Ach, príď k nám, príď návštevou, prines nám seba – večného chleba – a mnoho, mnoho úsmevov!  Amen  (M.R) Rút 1, 1-11; 14 – 15, 19a:    “ V čase, keď vládli sudcovia, nastal v krajine hlad. Vtedy odišiel istý muž so ženu a s dvomi synmi z júdskeho Betlehema bývať na moábske stráne. (2) Muž sa menoval Elímelech, jeho manželka sa menovala Noémi a jeho dvaja synovia sa menovali Machlón a Kiljón; boli to...