Spievajme Hospodinu novú pieseň

      Spievajme Hospodinu novú pieseň Kriste, keď necháš nás do času na seba, len daj nám, čo duši i telu potreba! Veď nás Duchom svojim, a počuj naše chvály, aby sme s vernými v nebi Ti spievali. Amen  Sk 16, 25 – 34:      “Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. (26) Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasli základy žalára, všetky dvere sa razom otvorili a všetkým uvoľnili sa okovy. (27) Keď sa žalárnik prebudil a dvre väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život; domnieval sa...

Spievajme a ďakujme Hospodinu

        Spievajme a ďakujme Hospodinu Žehnaj, Kriste, svojmu slovu, Zapáľ v srdciach vieru znovu, Zasej v myseľ pravdy semä, Čo si domov odnesieme. By sme žili jak sa sluší, Ku spaseniu našich duší – A raz tam v tej veľkej chvíli U Teba sa veselili. Amen 1 J 3, 18 – 24:    “ Dietky, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdove. (19) Podľa toho poznáme, že sme z pravdy a tým si uspokojíme srdce pred Ním, (20) že keď nás odsudzuje srdce, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. (21) Milovaní, ak nás srdce neodsudzuje, máme dúfanlivosť v...

Cantate – spievajte

                                                         Cantate – spievajte   J 16, 5- 15: “Ale teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás neopýta sa ma: Kam ideš? (6) Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. (7) Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale ak odídem, pošlem Ho k vám. (8) A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti...