Parasceve. Veľký piatok

                  Parasceve. Veľký piatok              Dotrpels´, Pane, – mraky tmy sa nížia A verní tvoji skladajú Ťa z kríža- I my niesť chceme Tvoje drahé telo Čo za nás v ranách bolestne sa chvelo. Nad hrobom Tvojím – v tomto Božom chráme, Stojíme – Teba , Pane ukladáme, Do duší našich, vediac, že smrť zvládneš A slávne vstaneš – i v nás slávne vstaneš. Amen. (M.R.) Ž 22, 1 – 22: “Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?Ďaleko si od mojej spásy, od slov môjho kriku! (3) Bože  ôj, volám vo dnes, – ale...

Blahoželanie k veľkonočným sviatkom 2020

Radostné a nádeje plné sviatky Veľkej noci 2020 – prajeme všetkým prispievateľom, čitateľom a priaznivcom ( v našej ECAV prvej web.stránky) „evanjelika“ . Zároveň pokorne prosíme o uzdravenie chorých, o ochranu zdravých, i za všetkých ľudí dobrej vôle v súčasnej dobe pandémie. Prihovárame sa aj za novú silu pre tých, ktorí stoja v prvej línii zápasu o prekonanie nebezpečného vírusu a všetkých, ktorí zodpovedne konajú svoju službu v spoločnosti pre všeobecné blaho našej krajiny. Amen Pokoj Vám!

Michal Lúčanský – Tam na Golgotu . . .

Tam na Golgotu ide i dnes cesta . . . Krížová cesta, čo tak hlučná bola, keď po nej išiel niekdy On, Syn Boží, pod ťarchou kríža klesal k tvrdej zemi. Šiel na Golgotu — preto, že žil láske — zvedavcov húfy tiahli vtedy za Ním, bo vidieť chceli, jak umiera Láska — Tá cesta tvrdá dnes je pustá, holá; zvedavcov húfy iná cesta láka — Len vietor zvoní smutne v suchom lístí samoty pieseň veľkú, monotónnu. Krížovou cestou, tvrdou, osamelou sa s ťažkým krížom uberá Syn Boží, kríž ťažký dnes nikto nepodnáša, na cestu tvrdú nik sa nepriblíži —...