Ladislav Fričovský – O Božom vetre (K Duchu Svätému)

Nie je ako ten, ktorý nadýma vlny mora, a predsa sa pred ním rozstupuje svet. Nie je ako ten, ktorý s rachotom kráča uprostred lesov, predsa bez neho nepohne sa prach. Nie je ako ten, čo zapaľuje zvony, a predsa kriesi život. Je ako vánok, ktorý opeľuje stromy, aby im z kvetov zažiaril plod. Bez neho sila nemá moci a láska má len vlčí zrak. Bez neho život rovná sa smrti. S ním slabosť na silu mení sa. Z rybárov rodia sa apoštoli. Z hriešnikov spravodliví, Bohatí z bedárov. Podobný je vánku, ktorému otvárame dvere, aby nám schladil čelo. A...

Martin Orgoník-Kunovský – Na Svätého Ducha

Príď i k nám, Duchu Svätý! v pravom svetle prebohatý, posvieť i na naše hlavy: ako dar Božieho Syna – pôvodom od Hospodina. Príď i k nám v mene Krista! viera naša nech je istá; nech nie je v nej pochybnosti, že prichádzaš od večnosti; nech veríme iste, smele: žes´ bol i v Kristovom tele. Príď i k nám, Duchu svätý! do sŕdc našich prebývati; udržuj v nich lásku stále, nech vzrastáme k Božej chvále, našim milým k potešeniu, cirkvi Krista k rozšíreniu.

Kristína Royová – Prosba

Ó Bože večný, nakloň ucho k nám; s pokorou k Tvojim padáme nohám!Ty si nás stvoril, Ty sám zdržuješ;len tým sme živí, čo nám daruješ,a v hrob klesáme, keď rozkazuješ. Ó Bože svätý, nakloň ucho k nám,s pokorou k Tvojim padáme nohám.Chceme Ti vďačne spievať žalmy chvál,že si nám Svojho Syna z lásky dala nás v Ňom sebe za ľud zvláštny vzal. Ó Bože dobrý, nakloň ucho k nám,v pokore k Tvojim padáme nohám;Obdar nás Duchom Svätým z milosti,bo chceme Tebe slúžiť v svätostia niet v nás sily, lásky, vernosti.

Duch Svätý – nenápadný Boh?

Duch Svätý nevidíme, nemôžeme sa Ho dotknúť, platí teda, že Duch Svätý nie je? Duch Svätý je a pôsobí v cirkvi, aj keď o Ňom málo hovoríme. Keby nebol Duch nikto z nás by nebol v chráme, nikto z nás by neveril, neexistovala by cirkev. Duch Svätý je tá „najutiahnutejšia“ Osoba Svätej Trojice. To znamená Duch Svätý nestavia do popredia seba, ale Krista. Nepriťahuje pozornosť na seba, ale priťahuje pozornosť na Božieho Syna a jednou z hlavných úloh a dielo v cirkvi je vyvýšiť Pána Ježiša Krista, tak aby všetka sláva šla Jemu. Na to je Duch, aby oslávil Krista, nie je poslaný na to, aby oslávil seba,...

Zlatica Oravcová – Jazyky akoby z ohňa

(Úryvok) Jazyky z ohňa, v srdci bodnutie, Pokánia slzy hučia dolinou – Až každá slza prijme perute A dá sa cestou spásy jedinou. Jazyky z ohňa, zasa nedeľa. Tisíce iskier vstáva z pahreby – A smelo volá duša nesmelá A každá iskra Pána velebí! Jazyky z ohňa – Srdcia otvorme! Ó, Duchu Svätý, zostaň pri nás, v nás! – Hlásajme s Petrom mocne, pokorne: Letnice prišli, milosti je čas! Jazyky z ohňa! – Cirkev Kristova, Láskavou rukou Slovo rozsievaj! – Ó, buďme všetci Boží poslovia, S Pánom nám kynie vytúžený raj!

Jan Amos Komenský – O vnútornej láske k Duchu Svätému

Mŕtva ani pokrytecká nech nie je viera moja, spiaca alebo historická, ale bdelá, živá, hojnosť dávajúca ovocia výborného, úprimne zo srdca verného vo všetkom dostačujúca. Pritom aj moja nádej nech pevnou stálosťou pred Tebou vždy sa skvie bez akejkoľvek pochybnosti neskladajúc dúfanie vo veci pominuteľné, ale vo večne trvajúce a v Tvoje zmilovanie. Regent môj výborný, bráň a posilni ma sám aby ani ľúbezný ani odporný vietor sem ani tam mnou nemohol zakývať, ale nech v každej dobe spolieham sa na Teba, ráč mi pomáhať.