Voľba v nedeľu večnosti

                   Voľba v nedeľu večnosti Kriste, Kráľu nám daný, veľký v moci, sláve, ochraňuj nás, buď s nami, veď po ceste pravej. S Tebou keď spojení sme vierou v časnej vlasti, iste všetci prídeme k Tebe do večnosti. Amen (M.R.) L 23, 42 – 43: “Potom povedal Ježišovi: Pane, Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. (43) Odpovedal mu Ježiš: Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji!” Amen     Autor úchvatnej knihy: Život Krista, Giovanni Papini, uvádza o sebe v úvode knihy aj takýto údaj: ”Som...

Jedna vec

„Jedno ti chýba.“ Mk 10,21 Mladý muž prišiel k Pánovi Ježišovi s otázkou: „Čo robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Pokľaknúc  pred Ním, oslovil Ho: „dobrý Majstre“, a na otázku Pána, či pozná prikázania: „nezabiješ, nescudzoložíš nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepoškodíš, cti si otca i matku“ – Mu odpovedal: „Majstre, toto všetko som zachovával od mladosti.“ Samozrejme, mnohí by povedali: „dobrý človek, nič mu nechýba, nič neopomenul“. Pán ale odpovedal: „Jedno ti chýba“- Čo to bolo, to „jedno“? Bolo to očistenie, oslobodenie od pút bohatstva. Onen mladík aj pri zachovávaní prikázaní, ako tomu jeho prirodzené srdce rozumelo, bol spútaný reťazami...

Cirkev sa na príchod Pána k súdu teší

            Cirkev sa na príchod Pána k súdu teší —————————————————————————————— Daj nám vyjsť v ústrety s múdrymi pannami Tebe, Ženíchovi, s jasnými lampami. Vlej oleja viery do našich sŕdc, Pane, aby v našich lampách nevyhasol plameň. Amen. (ESP 700,3) Mt 25, 1-13: “Vtedy bude kráľovstvo nebeské desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi.(2) Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. (3) Tie pochabé totiž vzali si lampy, ale nevzali si oleja; (4) tie rozumné však vzali si s lampami aj olej v nádobách. (5) Keď ženích meškal, zdriemli všetky a zaspali....