Ďakovné služby Božie na Poriadí

      Ďakovné služby Božie na Poriadí Pane náš, čuj svoj ľud a posväť myseľ, hruď – z lásky nás uhosti tým slovom milosti! Nech ono v každý čas ku šťastiu vedie nás, povznáša posilou v živote – pri smrti nádejou premilou!  Amen. (M.R.) Ž 103, 1 – 5: “Dobroreč, duša moja, Hospodinu  a celé moje vnútro Jeho svätému menu! (2) Dobroreč, duša moja, Hospodinu a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! (3) On odpúšťa ti všetky tvoje viny On uzdravuje všetky tvoje nemoci. (4) Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. (5) Život ti sýti dobrými...

Ako spomíname?

    Ako spomíname ? Chvíľa tichých spomienok, bielych kvetov, myšlienok – zmierni bôľ, srdcia žiaľne uchláchol! A Ty, drahý Pane náš, s láskou ktorej hojne máš, pri nás stoj – duše naše upokoj! Amen (M.R.) Ž 90, 1 – 12: Pane, Ty si býval naším príbytkom od pokolenia do pokolenia. (2) Prv, než sa vrchy zrodili, než boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až na veky. (3) Do prachu vraciaš človeka a vravíš: Vráťte sa ľudskí synovia! (4) Lebo v Tvojich očiach je tisíc rokov ako včerajší deň, keď sa pominul, a ako nočná stráž....

Spomienkové SLB na Branči boli

SPOMIENKOVÉ SLUŽBY BOŽIE NA BRANČI, 5.7.2021  24.06.21  Lenka Sedláčková, administrátorka CZ ECAV Sobotište  Pozvánky V pondelok, 5. 7. 2021 sa uskutočnia Spomienkové služby Božie na Branči.Tento rok celú organizáciu podujatia zobral do svojich rúk cirkevný zbor ECAV v Sobotišti spolu s Myjavským seniorátom. Srdečne pozývame všetkých, ktorí pravidelne navštevujú toto milé stretnutie, ale aj tých, ktorí chcú požehnanú atmosféru zažiť prvýkrát. Kázňou slova Božieho poslúži brat biskup ZD Ján Hroboň, prihovorí sa aj generálny duchovný Viktor Sabo a ďalší hostia.Chceme spomínať aj na brata farára Rasťa Hvožďaru, ktorý bol dušou týchto podujatí a každoročne pri nich stál svojou obetavou pomocou a zanietenou...

Kristína Royová – Krásne ži v časnom živote

Krásne ži v časnom živote, rozsievaj lásku kol seba, putuješ ta, kde sĺz už niet, lásky kde tvojej netreba. Na sklonku žitia všeličo, zdať sa ti bude márnym raz, nikdy však želieť nebudeš strávený v láske žitia čas. Pokorne nes kríž za Kristom, prepáli oheň tvoje ja, v belostnom rúchu družičky s Ženíchom vojsť máš do raja. Keď Ti Pán káže, tak vždy choď, velí ti: stoj! tak poslúchaj, bez Neho zblúdiš k priepastiam, s Ním však raz vzlietneš v nebies chrám.

Kristína Royová – Ideme

Ideme za Tebou, Pane, keď si nás pozvať raz dal, ideme do Tvojej slávy, kde zneje spev večných chvál. Perlové lákajú brány i hradieb dúhový jas. Pozemské opustiac tône,letíme v kraj svätých krás. Bárs srdcia nesieme plné zármutku, sklamania, bied, veríme, že v zemi spásy blahom ich naplníš hneď. Veď život položils’ čistý na kríži, nímžs’ kúpil nás. Otcovi Tvojemu stačí obeť tá na večný čas. Otvor sa, nebeská bráno, vpusti nás v prekrásny svet, nech krvou kúpené deti, smejú skôr Baránka zrieť.