Konfirmácia

Konfirmačné oslovenie Lk 11, 24-28: „Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok. A keď nenájde, povie si: vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. (25) A keď príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. (26) Vtedy ide a pojme so sebou iných sedem duchov, horších od seba, a vojdúc, prebývajú tam. A tak sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé. (27) Keď to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala Mu: Blahoslavený život, čo ťa nosil, a prsia , ktoré si požíval! (28) On však riekol: Omnoho blahoslavenejší sú...