Srdečne blahoželáme

Vo štvrtok 7. januára 2016 o 17. 00 hodine sa v Rytierskej sieni Bratislavského hradu konala slávnosť vyznamenania 15 osobností  prezidentom SR A. Kiskom pri príležitosti 23. výročia vzniku SR. Medzi vyznamenanými boli osobnosti z vedy, práva, zdravotníctva, umenia, školstva, športu. Medailu prezidenta republiky dostala za významné úspechy v pedagogickej a riadiacej práci v školstve aj pani riaditeľka bilinguálneho Evanjelického gymnázia v Tisovci PhDr. Helena Pašiaková, PhD. Srdečne jej blahoželáme.

Otvorenie denného stacionára v Skalici

Dňa 6. januára 2016 na sviatok Zjavenia Pána bolo slávnostné otvorenie denného stacionára pri cirkevnom zbore ECAV v Skalici. Stacionár bude pracovať cez pracovné dni. Kapacita je 15 osôb sociálne odkázaných na túto službu. Stacionár bude umiestnený v zborovej sieni a priľahlých priestoroch, ktoré boli pre tento účel rekonštruované. Slávnostné otvorenie sa začalo službami Božími v chráme. Po nich sa záujemci presunuli do zborovej siene, kde sa podávala trojkráľová kapustnica. Po občerstvení bolo možné diskutovať s bratom M. Krivdom, biskupom Západného dištriktu ECAV. Na otvoreni sa zúčastnil i primátor Skalice p. Barát a vedúca sociálneho odboru Ms Ú v Skalici...

Evanjelická cirkev v Bavorsku poskytla pre 3 tisíc utečencov svoje domy

1479 utečencov toho času už je ubytovaných v priestoroch Evanjelicko-luteránskej krajinskej cirkvi v Bavorsku. Okrem toho je k dispozícii ďalších 1599 miest. Cirkevné grémia sa radia, či je potrebné toho času dať k dispozícii ďalších 447 miest. 803 miest, ktoré ponúkla cirkev, úrady krajinskej rady odmietli ako nevyhovujúce. Evanjelická cirkev v Bavorsku v auguste zriadila osobitný fond na pomoc pri ubytovaní utečencov s rozpočtom 1 milión eur. (www.bayern- evangelisch.de)

Z diania v MyS – (jú/júl 2015)

20. júna 2015 bol v CZ BUKOVEC inštalovaný novozvolený zborový farár Ján Sadloň. Inštalačný akt vykonal senior M.Hvožďara, za prítomnosti viacerých farárov. Slávnostným kazateľom bol Ivan Novomestský z Krajného. Prítomní boli ďalej: M.Hvožďara st. z Čáčova, Juraj Ševčík zo Senice, Ján Bunčiak z Trenčína, Jozef Pacek z Kremnice, Iveta Vachulová z Turej Lúky, Pavel Čerfeľ z Prietrže, Pavel Štefek z Častkova, Ján Lichanec z Brezovej. Inštalovanému  a CZ Bukovec blahoželáme a prajeme hojnosť Božieho požehnania. 3.júla 2015 sa v Brezovej pod Bradlom konal seminár venovaný publikácii: Mučeník pravdy Kristovej, vydanej pri príležitosti 600. výročia mučeníckej smrti Jána Husa. Na seminári prednášali domáci...

Pozvanie na Bradlo

V nedeľu 3.mája 2015 sa v obci Košariská  a na mohyle na Bradle uskutoční Pietna spomienka pri príležitosti 96.výročia tragickej smrti generála M.R.Štefánika. Spomienku organizujú mestá Brezová pod Bradlom a Myjava, obce Košariská a Priepasné, Spoločnosť M.R.Štefánika, Spolok rodákov M.R.Štefánika ako i domáci CZ  ECAV Košariská-Priepasné. Program sa začne na Košariskách 15.00 hod – otvorenie výstavy:“Potomci, nezabúdajte“ a koncertom zboru Zvonkohry a operného sólistu Jurija Kruglova 16.30 – Slávnostné služby Božie v ev.kostole 17.45  – Slávnostný akt položenia vencov, Rodný dom M.R.Š. 18.15 – Fakľový sprievod historickou cestou na Bradlo od rod.domu   BRADLO- Mohyla MRŠ 19.30 – Slávnostné príhovory...