Tri protestantské denominácie vo Švédsku sa spoja

Švédsky portál www.dagen.se v spravodajstve oznamuje, že tri protestantské denominácie vo Švédsku sa idú spojiť do jedného cirkevného telesa. Ide o Baptistické spoločenstvo, Misijnú a Metodistickú cirkev. Nová  cirkev má sa registrovať od 15. mája t.r. pod menom Spojená cirkev , anglicky Uniting Church, švédsky Samfundskyrkan.

Zástupcovia cirkví zo Švédska do Damašku

V sobotu 13. marca t.r. odcestuje do Damašku, Sýria, delegácia Švédskej kresťanskej rady. V delegácii je arcibiskup Švédskej cirkvi Anders Wejryd, rímskokatolícky biskup Anders Aborelius a Karin Wiborn zo Švédskeho baptistického združenia. Cesta sa uskutoční na pozvanie patriarchu sýrskej pravoslávnej cirkvi. V programe je zahrnuté stretnutie so sýrskym prezidentom Bašarom Al Asadom, návšteva gréckeho pravoslávneho patriarchu, arménskej pravoslávnej cirkvi a evanjelickej cirkvi. Hostia zo Severu sa stretnú aj so skupinou utečencov z Iraku a navštívia kláštor sýrskeho pravoslávneho patriarchátu. /www.dagen.se/

Zvolili nového arcibiskupa vo Fínsku

Vo štvrtok 11. marca t.r. 1175 elektorov Fínskej lut. cirkvi zvolilo tesnou väčšinou za nového arcibiskupa tejto cirkvi biskupa z Turku – Kari Mäkinena, 55 ročného teológa. Mäkinen získal 593 hlasov, kým jeho vyzývateľ profesor dogmatiky Miikka Ruokannen 582 hlasov.  Ordinovaný za kňaza bol v r. 1979. V r. 1989 obhájil doktorskú prácu. Pracoval ako zborový farár na viacerých miestach.Roku 1994 sa stal profesorom  pre cirkevnú históriu na Helsinskej univerzite. Biskupom v Turku sa stal r. 1998. Je ženatý s nemocničnou farárkou Eija Mäkinen.Manželia majú 4 dospelé deti. Mäkinen sa stáva v poradí 14. arcibiskupom v Turku a Fínsku. Jeho inštalácia bude 6. júna v...

Osobitný konvent misijnej provincie v Goeteborgu

16. januára t.r. sa v aule Toleradskej školy v Goeteborgu konal osobitný konvent Misijnej provincie. Na programe bola voľba biskupa pre Fínsko a ordinácia dvoch novokňazov. Fínsky Lutherov spolok si želal mať biskupa pre Misijnú provinciu Fínska. Z troch kandidátov koinonia Lutherovho spolku nominovala ThDr. Matti Väisänena ,ktorého aj konvent zvolil. Má 75 rokov, ordináciu prijal za kňaza vo Fínskej ev.lut. cirkvi a 29 rokov bol generálnym tajomníkom Ľudovej misie. Po penzionovaní napísal viacero kníh o krste. Diplomovú prácu na Helsinskej univerzite obhájil v r. 2008.Nejaký čas bol prepoštom v Lutherovom spolku a zodpovedal za dozor. K úloham biskupa bude patriť...

Dáni sú obetaví

Prvá nedeľa v marci je v Dánskej ľudovej cirkvi venovaná zborovým zbierkam. Tohto roku to bolo 7. marca. Zbierka sa koná verejne, tohto roku sa jej zúčastnilo až 23 tisíc zberačov,často celé rodiny aj s deťmi. Napriek hospodárskej kríze a častým zbierkam pre postihnutých, sa teraz vyzbieralo rekordných 16 miliónov dánskych korún. Peniaze cez Folkekirkens Noedhjaelp pôjdu pre hladujúcich vo svete. /www.folkekirken.dk/

Slovanskí luteráni vo svete

autor: PaeDr. Vladimír Láska (publikácia viď v prílohe) Prehľad o slovanských lut. cirkvách, zboroch, bohoslužbách, časopisoch či bohosloveckých školách pomôže nielen im, ale aj pracovníkom rôznych cirkví, ich zamestnancom, teológom, misionárom, študentom, novinárom, kultúrnym pracovníkom, politikom, manažerom a pod. Bez súhlasu autora sa príručka nesmie použiť pre komerčné ciele. Môžete ju použiť len pre sebavzdelávanie a informačnú činnosť. Môžete ju šíriť elektronicky a v tlačených kópiách.

Postupujú Mäkinen a Ruokanen

Vo štvrtok 18. februára t.r. sa vo Fínsku konali voľby nového arcibiskupa Fínskej evanjelicko-luteránskej cirkvi. O post arcibiskupa sa uchádzalo sedem mužov. Keďže ani jeden z nich nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov, do druhého kola , ktoré bude 11. marca t.r., postúpili dvaja kandidáti s najviac hlasmi.Sú to: biskup z Turku Kari Mäkinen (nar. 1955) s 393 hlasmi a Miikka Ruokanen, (nar. 1953) profesor dogmatiky z Helsinskej univerzity s 285 hlasmi. Pri 1226 elektoroch bola volebná účasť 95,4%. /evl.fi/

Kandidáti na post fínskeho arcibiskupa

Fortál Fínskej ev. cirkvi evl.fi oznamuje kandidátov na post arcibiskupa Fínskej ev. cirkvi. Terajší arcibiskup J.Paarma odchádza 1. júna do penzie. Na post arcibiskupa kandiduje sedem mužov: 1.Martti Hirvonen, vedúci farár v cirkevnom zbore Sv. Kataríny v Turku,nar. 1948 2. Samuel Salmi, biskup z Uleaborgu, nar. 1951 3. Seppo Häkkinen, biskup zo St. Michels, nar. 1958 4. Miikka Ruokanen, profesor dogmatiky, nar. 1953 5.Jouni Lehikoinen, vedúci farár v cirkevnom zbore Sv. Michala v Turku,nar.1961 6.Seppo Rissanen, riaditeľ Fínskej misijnej spoločnosti, nar. 1954 7. Kari Mäkinen, biskup v Turku, nar. 1955. Arcibiskupa volí 1226 voliteľov. Do zboru voliteľov patria: všetci kňazi...

Biskupi Fínskej ev. cirkvi nebudú požehnávať homosexuálne páry

Fínski ev. biskupi nechcú zavádzať požehnanie homosexuálnych párov. Vyplýva to zo stredajšieho vyhlásenia po skončení zasadania biskupov, kde sa v jednom bode rokovania biskupi zaoberali vzťahom cirkvi k registrovaným homosexuálnym partnerstvám. "Pre nás registrované partnerstvo nie je manželstvom, ale iba občianskym zväzkom, ktorý spoločnosť akceptuje. Požehnávanie párov rovnakého pohlavia v kostole neprichádza do úvahy." povedal arcibiskup Jukka Paarma na tlačovej konferencii. Fínski luteránski biskupi sa držia tradičného učenia o manželstve, podľa ktorého Boh stvoril ľudí ako muža a ženu a založil manželstvo. /www.dagen.se/