Začal sa letný semester na LThH v Oberursel, Nemecko

Letný semester 2016 na Luteránskej teologickej vysokej škole  (LThH)  SELK v Oberursel sa tradične začal službami Božími v chráme sv. Jána v utorok 19. apríla.  Kázeň povedal rektor školy prof. Dr. Werner Klän. V letnom semestri je na škole zapísaných 21 študentov z troch svetadielov z  Európy, Ameriky a Afriky. Táto škola pripravuje predovšetkým duchovných pre Nezávislú evanjelicko-luteránsku cirkev v Nemecku (SELK). (www.selk.de)

Premiéra špeciálnych bohoslužieb v internete

V nedeľu 10. apríla 2016 po dlhých prípravách sa cez sublan.tv vysielali špeciálne služby Božie v internete zo štúdia ERF Wetzlar. Projekt pripravili teológovia a technici z Evanjelickej cirkvi v Hessensko-Nassavsku pod vedením farára  Rasmusa Bertrama. Bohoslužby mali interaktívny charakter. Kto sa zapojil, mohol sa písomne pýtať alebo mať pripomienky, či pridať svoju modlitbu v reálnom čase. Prihlásilo sa do 180 osôb.   Cez počítače a tablety bolo pripojených 360 účastníkov. Mnoho skupín sledovalo bohoslužby cez jeden počítač , takže počet účastníkov bol ďaleko vyšší. Téma bohoslužieb bola Hart am Limit – Tvrdo na limite. Slovo sublan vzniklo skrátením Lan a subkultúra....

V Brémach zatvoria evanjelický kostol

V Brémach, Nemecko, budú sa 10. apríla t.r. konať posledné služby Božie v evanjelickom kostole sv. Trojice v cirkevnom zbore Neue Vahr. Kostol bol posvätený v r. 1967. Podľa slov pastoriek tohto zboru A. Waltherovej a M. Richterovej  cirkevný zbor nemá prostriedky na údržbu troch svojich chrámov. Kostol prejde do užívania miestnej srbskej pravoslávnej cirkvi. (www.idea.de)

Boj za čistotu viery v Brémach (Nemecko)

Evanjelického pastora Olafa Latzela z Brém kritizovali za jeho kázeň z 18. januára 2015. V kázni sa totiž vyslovil za čistotu viery, proti zmiešavaniu náboženstiev, synkretizmu. „Praví kresťania sa nemôžu spolu modliť s moslimami.“ Podobne sa vyslovil aj proti otvoreniu tzv.“ domu jednoty“ v Brémach. Dom má slúžiť na duchovné modlitby kresťanov, moslimov a židov. Ostro odsúdil aj uctievanie relikvií v katolíckej cirkvi, čo nazval modloslužbou. Kresťania nemajú vo svojich domoch a bytoch vystavovať sošky“ toho tučného pána“, t.j. Budhu. Za túto kázeň ho obvinili z podnecovania nenávisti medzi občanmi. Brémsky snem dal podnet na prokuratúru , aby preskúmala tento prípad a vztiahla právne dôsledky. Pastor Latzel sa ospravedlnil za...