Posviacka nového ev. chrámu v Karélii

Na severozápade Karélie, asi 20 km od hraníc s Fínskom, nachádza sa obec Ruskeala, okr. Sortavala. Obec je známa mnoho storočí dobývaním cenného mramoru a dnes aj peknou prírodou a rekreáciou. Už od r. 1728 tu bol samostatný cirkevný zbor. R. 1834 si veriaci postavili drevený chrám, ktorý pojal 800 osôb. V r. 1940 v dôsledku tzv. zimnej vojny obec pripadla k Sovietskemu zväzu. Obyvateľov – Fínov nútili vysťahovať sa do Fínska. Chrám zhorel 17.júla  1941 .Na jeho mieste je dnes pamätná doska. Cirkevný zbor v Ruskeala sa obnovil v r. 1990. Niekoľko veriacich rodín opäť veľmi túžilo po chráme. A...

Slovanskí luteráni vo svete

autor: PaeDr. Vladimír Láska (publikácia viď v prílohe) Prehľad o slovanských lut. cirkvách, zboroch, bohoslužbách, časopisoch či bohosloveckých školách pomôže nielen im, ale aj pracovníkom rôznych cirkví, ich zamestnancom, teológom, misionárom, študentom, novinárom, kultúrnym pracovníkom, politikom, manažerom a pod. Bez súhlasu autora sa príručka nesmie použiť pre komerčné ciele. Môžete ju použiť len pre sebavzdelávanie a informačnú činnosť. Môžete ju šíriť elektronicky a v tlačených kópiách.