Vanags chce napomáhať k zmiereniu občanov Lotyšska

Prezident Lotyšska Andris Berzinš obrátil sa na arcibiskupa Evanjelicko-luteránskej cirkvi Lotyšska Janisa Vanagsa , aby pomohol pri zmierení a zjednocovaní občanov Lotyšska. Urobil to ako odozvu na  kázeň arcibiskupa počas bohoslužby v Deň legionárov 16. marca t.r. V nej arcibiskup vyjadril nádej, že aj legionári ,ktorí počas 2. sv. vojny bojovali na rôznych frontoch, budú viesť dialóg medzi sebou a budú sa snažiť o zmierenie a zjednotenie doteraz rozčleneného občianstva Lotyšska.Na stretnutí s prezidentom Vanags prisľúbil pomôcť uvádzať do života základné princípy Manifestu dobrej vôle. (www.baznica.info)

Politici v Rige nechcú lut. cirkvi vrátiť chrám sv. Petra

Politické združenie "Centrum súhlasu" opätovne dalo na pretras rižskému parlamentu otázku vrátenia do vlastníctva lut. cirkvi katedrály sv.Petra. Chrám doteraz nie je vo vlastníctve cirkvi, ale spravuje ho spoločnosť RIGAS NAMI a chrám slúži vlastne ako kultúrny objekt pre koncerty, výstavy, prednášky.V chráme funguje tiež cirkevný zbor, ktorý organizuje nedeľné bohoslužby a iné cirkevné úkony.Politici však cirkvi vytýkajú, že sa nepodieľa na financovaní údržby a réžijných nákladov. (www.baznica.info)

Misijná konferencia v Rige

Horúcim problémom v postkomunistických krajinách Európy,  vrátane pobaltského Lotyšska, je odkresťančenie obyvateľstva. Evanjelicko luteránska cirkev Lotyšska preto venuje prioritnú úlohu v cirkvi misii. V spolupráci s Lutherovou akadémiou v Rige, misijným vysielaním "Luteránska hodinka" a kresťanským misijným centrom sv. Gregora organizuje Luteránsku misijnú konferenciu 14. apríla v hale Lutherovej akadémie v Rige. Na konferenciu pozývajú všetkých pastorov, evanjelizátorov, lektorov a pracovníkov cirkevných zborov, ktorým leží misijná práca na srdci. Konferencia nesie názov "Misia dnes a zajtra." (www.lelb.lv)

Pastor narvského zboru sa stal obeťou bitia

V estónskom pohraničnom meste s Ruskom Narva v noci z 20. na 21. februára t.r.  neznámi útočníci napadli pred vstupom do svojho obydlia pomocného pastora tamojšieho lut. cirkevného Alexandrovho zboru Olega Sevesťjanova. Páchatelia ho ovalili po hlave tvrdým predmetom, po páde na zem ho ďalej bili. Po troch hodinách v bezvedomí ho polícia a zdravotná služba odviezli do nemocnice, kde ho ošetrili. Sevesťjanov sa narodil roku 1948 v turkménskom Ašchabade, roku 1973 ukončil divadelný inštitút v Moskve. Roku 2000 získal teologické vzdelanie na lut. seminári Concordia vo Ft. Wayne, Indiana, USA. Pracoval ako pastor ELCIR -Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ingrie v Rusku....

Pastor narvského zboru sa stal obeťou bitia

V estónskom pohraničnom meste s Ruskom Narva v noci z 20. na 21. februára t.r.  neznámi útočníci napadli pred vstupom do svojho obydlia pomocného pastora tamojšieho lut. cirkevného Alexandrovho zboru Olega Sevesťjanova. Páchatelia ho ovalili po hlave tvrdým predmetom, po páde na zem ho ďalej bili. Po troch hodinách v bezvedomí ho polícia a zdravotná služba odviezli do nemocnice, kde ho ošetrili. Sevesťjanov sa narodil roku 1948 v turkménskom Ašchabade, roku 1973 ukončil divadelný inštitút v Moskve. Roku 2000 získal teologické vzdelanie na lut. seminári Concordia vo Ft. Wayne, Indiana, USA. Pracoval ako pastor ELCIR -Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ingrie v Rusku....

Festival mládeže Pobaltia

9. júna 2012 sa v Arene v Rige bude konať najväčší hudobný festival mládeže troch pobaltských štátov (Estónsko, Lotyšsko, Litva) na báze viery. Organizátori sľubujú sedem hodín hudby rôznych štýlov spolu so slovom Franklina Grahama. Účinkovať majú hudobné skupiny z USA, Pobaltia, Bieloruska a Nového Zélandu.Baltic Youth Festival organizujú miestne kresťanské cirkvi v spolupráci s Evanjelikálnou asociáciou Billyho Grahama z USA. (www.byf2012.lv)

Návšteva ELC Fínska v Estónsku

V dňoch 19. a 20. októbra t.r. navštívila desaťčôenná delegácia vedenia Evanjelicko-luteránskej cirkvi Fínska svoju partnersku cirkev v Estónsku. Delegáciu viedol arcibiskup Kari Mäkinen. Hostí prijal vo svojom úrade arcibiskup ELC Estónska Andres Poeder ako aj celé konzistórium. Obe delegácie viedli rozhovory a vzájomne sa informovali o náboženskej a cirkevnej situácii vo svojich krajinách, o vzájomnej spolupráci oboch cirkví, o misii fínskej cirkvi v Estónsku, o cirkevnej spolupráci na medzinárodnej úrovni v rámci EÚ a iných medzinárodných orgánizáciach, o úlohách a možnostiach v spoločnosti a pod. (www.eelk.ee)

Poškodili najväčší organ v Lotyšsku

Regionálna správa polície oznámila, že v pondelok 6. septembra 2011 sa zistilo, že bol poškodený mechanizmus najväčšieho organa v Lotyšsku, a to v evanjelickej katedrále sv. Trojice v meste Liepaja. Výšku poškodenia a vinníkov zisťuje polícia. Pred 100 rokmi ho postavil organový majster H.A. Konciuss , lat. Conzius. Organ s 38 registrami oficiálne dali do užívania roku 1779. V ďalších rokoch ho stále rozširovali. V r. 1885 mal už okolo 131 registrov. (www.baznica.info)

Dr.Rainer Stahl v Litve

Dr.Rainer Stahl, gen. tajomník Spolku Martina Luthera (MLB) v Erlangen,Nemecko bol na návšteve Evanjelicko-luteránskej cirkvi Litvy, a síce sa zúčastnil synody tejto cirkvi  29. júna t.r. Synoda zvolila nové konzistórium cirkvi a schválili dohodu so Samostatnou ev. lut. cirkvou Bieloruska. Podľa tejto dohody biskup Litovskej lut. cirkvi Sabutis bude duchovne zodpôovedný aj za cirkevné zbory v Bielorusku a Litovská cirkev bude zastupovať záujmy Bieloruskej cirkvi v medzinárodných cirkevných organizáciach. Synodálov pozdravili početní zahraniční hostia: z USA za LC MS, Concordia seminary St. Louise, ELKRAS, Lotyšsku ELC, Severpolabskú ev.lut. cirkev v Nemecku a za MLB Dr.Stahl. Osobitne bol dr.Stahl nadšený z otvorenia mládežnického...

Lotyšskí duchovní sa ďalej vzdelávajú v Nemecku

Od 13. do 21. marca t.r. sa na pozvanie partnerskej Samostatnej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Nemecku (SELK) zúčastnila v tejto cirkvi ďalšieho vzdelávania skupina 11 duchovných z Evanjelicko-luteránskej cirkvi Lotyšska. Na začiatku mali pastorálne kolégium s radom prednášok v priestoroch cirkevného zboru sv. Márie v Berlíne – Zehlendorfe. V ďalších dňoch vykonali návštevy rôznych cirkevných zborov SELK. 17. marca t.r. prijal biskup SELK Voigt v ústredí cirkvi v Hannoveri troch zo skupiny: biskupa Guntarsa Dimantsa, propsta Andrisa Kraulinsa a propsta Dzintarsa Laugalisa. (www.selk.de)