Gossnerova misia v Nemecku – úspech v zbierke financií

Riaditeľ Gossnerovej misie v Nemecku Christian Reiser oznámil, že finančná zbierka za rok 2015  zaznamenala rekord. Spolu sa vybralo do 583 tisíc eur, z  čoho 378 tisíc, t. j. 65% bolo určených pre prácu v Nepale. Vlani v apríli bolo v Nepale veľké zemetrasenie a ťažiskom práce Gossnerovej misie je práve tento horský štát v Ázii. Gossnerovú misiu založil  Johannes Gossner pred 170 rokmi. Založil prvú ev. nemocnicu v Berlíne a vysielal do sveta misionárov. Dnes táto misia pracuje okrem Nepalu aj v Indii, Zambii, Nemecku a v ostatnom čase aj v Ugande. Sídlo má v Berlíne. (www.gossner-mission.de)

V Rusku bude prvý luteránsky kláštor – komunita

Evanjelicko-luteránska cirkev a.v. v Rusku oznámila, že v januári 2016 sa začal realizovať prvý projekt zriadenia kláštora a komunity tejto cirkvi . Bude to v obci Brazunovo-Pavlovo , Posadský okres, Moskovská oblasť. Komplex má obsahovať komunitu – spoločenstvo, hospic a penzión pre seniorov. Takto komunita bude tvoriť rodinu so seniormi. Popri duchovnom živote bude plniť i sociálnu prácu pre ruskú spoločnosť. (baznica.info)

Nový projektový katalog GAW 2016

Spolok Gustava Adolfa v Nemecku (GAW) je organizáciou nemeckých protestantov v oblasti finančnej pomoci menšinovým evanjelickým a reformovaným cirkvám v Eurôpe , v Latinskej Amerike, Strednej Ázii a na Blízkom Východe. Tohtoročný katalôg obdahuje 139 projektov pre partnerské cirkvi vo vyše 40 krajinách. Plánuje sa vyzbierať za celý rok 1 milion 600 tisíc €, je to o 100 tisíc viacej ako vlani. Osobitný dôraz sa kladie na pomoc ecav cirkevnému zboru vo Fagaras, Rumunsko, kde je veľa starých ľudí a Rômov. Druhou prioritou budú dve presbyteriánske cirkvi v Sýrii , sýrska a arménska. V katalôgu sú zaradené aj projekty zo...

Otvorenie denného stacionára v Skalici

Dňa 6. januára 2016 na sviatok Zjavenia Pána bolo slávnostné otvorenie denného stacionára pri cirkevnom zbore ECAV v Skalici. Stacionár bude pracovať cez pracovné dni. Kapacita je 15 osôb sociálne odkázaných na túto službu. Stacionár bude umiestnený v zborovej sieni a priľahlých priestoroch, ktoré boli pre tento účel rekonštruované. Slávnostné otvorenie sa začalo službami Božími v chráme. Po nich sa záujemci presunuli do zborovej siene, kde sa podávala trojkráľová kapustnica. Po občerstvení bolo možné diskutovať s bratom M. Krivdom, biskupom Západného dištriktu ECAV. Na otvoreni sa zúčastnil i primátor Skalice p. Barát a vedúca sociálneho odboru Ms Ú v Skalici...

Evanjelická cirkev v Bavorsku poskytla pre 3 tisíc utečencov svoje domy

1479 utečencov toho času už je ubytovaných v priestoroch Evanjelicko-luteránskej krajinskej cirkvi v Bavorsku. Okrem toho je k dispozícii ďalších 1599 miest. Cirkevné grémia sa radia, či je potrebné toho času dať k dispozícii ďalších 447 miest. 803 miest, ktoré ponúkla cirkev, úrady krajinskej rady odmietli ako nevyhovujúce. Evanjelická cirkev v Bavorsku v auguste zriadila osobitný fond na pomoc pri ubytovaní utečencov s rozpočtom 1 milión eur. (www.bayern- evangelisch.de)

Vyše 83 tisíc aktívnych neordinovaných pracovníkov v Severnej cirkvi v Nemecku

V Evanjelickej Severnej cirkvi v Hamburgu, Šlesvicko -Holštajnsku a Meklenbursku-Prednom Pomoransku aktívne pracuje ako neplatení pracovníci vyše 83 tisíc žien, mužov a mládežníkov. Ich počet  v rokoch 2004 až 2014 vzrástol o šesť percent. Vyplýva to zo štatistiky Severnej cirkvi pre rok 2014.  V Nemecku takto cirkev a diakonia po športových zväzoch zaujímajú druhé miesto  v oblasti angažovania sa neplatených pracovníkov. Títo sú úzko  napojení na svoju cirkev a nikdy neuvažujú o vystúpení z cirkvi. Dve tretiny z týchto dobrovoľníkov tvoria ženy. Štatistika vykázala aj návštevnosť nedeľných bohoslužieb. Ich priemer počas nedelí (okrem Štedrého večera) je vyše 63 tisíc. Na Štedrý večer...

Posviacka diakonického centra v meste UFA, Rusko

Ufa je hlavné mesto Baškirskej republiky v Rusku. Má 1,1 mil. obyvateľov. V roku 1911 bol tu posvätený evanjelicko-luteránsky kostol sv. Kataríny. Slúžil až do roku 1930, kedy ho boľševický režim cirkvi odobral a pridelil tepelno -opravárenskému závodu. Ten ho viac razy prestavoval. Slúžil až do roku 2000  ako sklad. V tomto roku ho orgány republiky prinavrátili späť cirkvi. V tomto roku sa začal organizovať aj cirkevný zbor. Najskôr renovoval chrám, potom faru. Vlani začali stavať diakonické stredisko. V nedeľu 22. novembra 2015 arcibiskup ELKRAS Dietrich Brauer nové dielo posvätil. Stavba bola postavená za dva roky a investovalo sa do...

V Nemecku otvárajú akciu Brot fuer die Welt – Chlieb pre svet

57. ročník evanjelickej pomocnej organizácie ” Brot fuer die Welt – Chlieb pre svet”  otvoria v 1. adventnú nedeľu na službách Božích v priamom prenose ARD (nemecký prvý program verejnoprávnej TV) pod mottom ” Nestačí byť nasýtený.” Bohoslužby sa konajú 29. novembra 2015 v Marktkirche v Hannoveri. Cieľom akcie je zbierka finančných prostriedkov  pre realizáciu projektov vo vyše 90 krajinách sveta na prekonanie hladu, biedy a nespravodlivosti. Vlani sa v Nemecku takto vyzbieralo 55,7 milióna eur. Akciu organizujú evanjelické krajinské a slobodné cirkvi a jej sídlom je Evanjelická práca pre diakoniu a rozvoj v Berlíne. Projekty sú zamerané na pomoc obyvateľom...

Nový generálny tajomník Spolku Martina Luthera

V meste Bad Essen sa v dňoch 13. a 14. novembra 2015  konalo celonemecké zhromaždenie Spolku Martina Luthera. Na programe bola voľba nového generálneho tajomníka Spolku. Veľkou väčšinou prítomní zvolili bývalého vrchného cirkevného radcu v úrade EKD farára Michaela Huebnera. Funkciu prevezme po odchode terajšieho gen. tajomníka R  . Stahla koncom marca 2016 do dôchodku. Druhým bodom bol podpis dohody medzi MLB a Spojenou luteránskou cirkvou Nemecka (VELKD) a Nemeckým národným výborom SLZ. Do tretice delegáti schválili jednomyseľne prípravu zmluvy medzi MLB a Evanjelicko-luteránskou krajinskou cirkvou v Bavorsku o vlastníctve domu na Fahrstrasse v Erlangene a pozemku pod ním. Cirkev...