Vianočná banka detičiek (3)

Božia štedrá ruka Prečo mi dnes srdce moje tak radostne ťuká? Pretože sa otvorila Božia štedrá ruka! Na zem nesie samú radosť pokoj, mier, zo seba, Aké šťastie, aká krása, mať Ježiško Teba! Amen. Prosbička dieťaťa Ježiško, Ty štedrý dárca, pokorne Ťa prosím, príď aj ku nám, navštív náš dom, veď Ťa v srdci nosím! Amen. Príď Ježiško k nám…! Príď, Ježiško k nám, ja Ťa rada mám! rád ťa tatík a mamička i sestrička tiež maličká: príď Ježiško, k nám! Príď Ježiško k nám! Že ma ľúbiš, znám, viem, že máš rád dobré dietky, malé, veľké, všetky – všetky…...

“Sláva na výsostiach Bohu”- vian.pásmo

Vianočné pásmo: Sláva na výsostiach Bohu! Všetci: Sláva Bohu na výsostiach! znie aj z našich detských pier. Vítame dnes nebies Hosťa, ktorý nesie pokoj, mier. S anjelmi Mu prespevujme piesne vďaky, žalmy chvál, že už prišiel, že je už tu vyčkávaný Boh a Kráľ! Doprostred tmy každej biedy zažal spásy mocný plam’. K prameňu zve, koho smädí, a chlieb Slova dáva nám. On nikoho neodmieta, každý smie dnes pri Ňom stáť, kto Ho nad poklady sveta dokáže tiež milovať. Kto sa vierou k Nemu vinie, z celej duše ho má rád, nezná sľuby neúprimné, život Mu chce odovzdať. Kto aj...

Dve pekné vianočné básne

Svätvečer Zvončeky večnosti hlaholia z diali, v biely háv odiala sa zem, na stromkoch sviečky rozožali, skutočnosť rozplýva sa v sen. Na krídlach tichej, svätej noci, vznáša sa anjel – hlása mier, zaň húfy ľudu vrúcne prosia v radostný tento svätvečer. Zvončeky večnosti hlaholia z diali, na stromkoch sviečky rozožali, v biely háv odiala sa zem, ó, vzácny je ten Boží deň! Amen. Vianočná radosť Každého roku v zimný čas, keď hora bielo prekvitá, z výšin nebeských dolu k nám blahá noc Vianoc zavíta. Na stromkoch svetlá zahoria, tváričky deťom vzplanú a z mnohých očí zjasnených, slzy radosti skanú. Vianočný...

Pásmo vianočných veršov: Posolstvo anjelov

Posolstvo anjelov 2008 Pásmo básničiek a piesní detí k Vianociam 1. Do tichej noci anjelský hlahol pod hviezdnym nebom zazvučal raz. rozochvel vrchy, do dolín padol, odchýlil bránu do večných krás. Nám narodil sa! Nám narodil sa Spasiteľ – JEŽIŠ, sŕdc ľudských kráľ! Pod hviezdnym nebom anjelský hlahol do smútku sveta zaznieva zas. Rozchvieva vrchy, vznáša sa nadol… Stáročia prešli – čuj Boží hlas: Vzdaj Bohu slávu! Vzdaj Bohu slávu! Ježiš, Syn Boží, navštívil nás! Pieseň: Anjeli z nebies výsosti…Sp.38,v.1 a 2 2. Na oblakoch našej slávy so zlatými peruťami, uberám sa k tejto zemi s vencom mieru kolo hlavy....