Zlatica Oravcová: Zjavenie Krista Pána mudrcom

 Zlatica Oravcová:   Zjavenie Krista Pána mudrcom                                  Ty svetlo si, náš Pane drahý –                                Nuž, v Teba, svetlo veriť chceme!                                Ach, prijmi naše vďaky, snahy –                                Srdcia Ti svoje darujeme!                  ...

Martin Rázus: Dnes odchodí i Rok

 Martin Rázus: Dnes odchodí i Rok   Jar odkvitla a leto dalo dary… dnes odchodí i Rok, ten mdlý a starý, s ním bôle naše, žiale, smútky mnohé, radosti skvelé, jak i preúbohé. My cítime- zvlášť v túto svätú dobu – že všetci zas sme o krok bližšie k hrobu. Preto tu, v chráme, Bože dobrý, svätý, za večera dnes duch náš korí sa Ti, a čo sme vzali z darov rodnej zeme – ďakujeme Ti, Pane, ďakujeme: Za všetko, čo je drahé duši- telu, príjm vďaku vrelú, príjmi vďaku vrelú… Poteš zvlášť tých, im treba potešenia, náreky chorých nech...

Pre inšpiráciu a stíšenie

 Svetozár Hurban Vajanský: Milým Vianociam.   Vás ospevujú toľké veky, z vás žije vlastne zimná skazka a každoročne opreteky vám hymnu nôti drobná cháska. Sám neznaboh sa zbožne tvári a zapaľuje voskovice, a radosť z neho čudná žiari a rozohrieva tupé líce!   A vždy ste svieže, vždy ste nové, i staré srdce tíško mladne, veď rozpomienka mocne zove až v detstva nášho chvíle ladné… Tak mnohé v svete zunuje sa, ľud novoty len búrno žiada: vám v ústrety však ticho plesá a staré zvyky srdcom hľadá.   To bájna sila pravdy večnej len sama volá, prosí, núti, a z...

Imrich Vaško: Milan Rúfus

Imrich Vaško: Milan Rúfus    "V r.2007 vyšla vo vydvateľstve Slovenský spisovateľ nová zbierka básní, ktorú Milan Rúfus uviedol jednoduchými slovami:" Tieto verše sú pokračovaním mojej výpovede v knihe Báseň a čas" Knihu ilustroval Ivan Pavle. V r.2OO8 vyšla knižka pre deti: Anjeličku môj strážničku. – 11.januára 2009 básnik M. Rúfus zomrel. Rozlúčka za účasti tisícov priaznivcov sa konala vo Veľkom evanjelickom chráme v Bratislave, pohreb v Závažnej Porube. Rozlúčka aj pohreb sa uskutočnili bez spoluúčasti štátu. Manželka Magda potvrdila, že jej takúto možnosť z oficiálnych miest nikto neponúkol. Posmrtne vyšla posledná zbierka M.Rúfusa Ako stopy v snehu, opäť s...

Vianočný vinš

 Vianočný vinš   Vianočný vinš si prizval koledu: vraj pôjdu, kam ich oči povedú- hornatým krajom, šírou rovinou,  s tou tisícročia starou novinou, že časy sviatkov ľuďom nastali.  Dieťatko narodené v maštali svet požehnáva znova pokojom. Nech privíta ho každý po svojom, a nech mu lásku sveta popraje. Ako ono symbolom dobra je nech dobrá vôľa k nám si prisadne  a skutky naše nech sú príkladné, nech k našim  blížnym cestu zaviatu vyznačia v snehu stopy návratu… Vianočný stromček nech nám zarodí, nech stôl je štedrý ako na hody  a v dušiach našich dobrá pohoda nech v jasličkách to dieťa pohojdá.                  ...

Zlatica Oravcová: Doba spásy

              ZLATICA  ORAVCOVÁ: Doba spásy                Advent je svätých tajov doba             Advent je doba čakania            Keď odchádza a mizne zloba –             Advent je doba pokánia.               Na oltári už svieca svieti             A spieva pieseň detský chór.             Úprimná túžba vieru vznieti –             Lásky je plný duše dvor.  ...

Ľudo Kováč: Príď, Pane!…

                          ĽUDO KOVÁČ: Príď, Pane!…                           Adventné dni….                           túžby sú žhavé-                          a prosby k Tebe pnú sa, Pane-                          očakávame to blaho pravé                          a prosíme oň preoddane…                                               Ó, Príď!- už príď!                        a svojou mocou                        skoncuj so sveta                        zlostnou mocou!-                       Ó, príď! -Ó, príď –                      nech lásky žiara                      zamknuté srdcia pootvára!                         Adventné dni–                      túžby sú žhavé…                      uprostred sĺz a zloby sveta-                      čo v priepasti sa hriechu zmieta-                      v nej hviezdy padajú a hasnú                      my...