O sudcoch, učiteľoch a očných lekároch

       O sudcoch, učiteľoch a očných lekároch                                   Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že si z nás urobil Božie deti,  keď sme sa v Krste svätom stali synmi a dcérami Najvyššieho.   Ďakujeme, že On je dobrotivý aj k nevďačným a zlým. Na Otcovskú dobrotivosť sme odkázaní aj my, ktorí sme dnes  prišli oslavovať Tvoje sväté meno. Ďakujeme Ti za novú možnosť vzdelávať sa Tvojím Duchom Svätým, ktorý je nám daný a  ponúknutý v Slove a v sviatostiach. Tak môžeme...

Sme Pánove nádoby

         Sme Pánove nádoby 2 Tim 2, 20 – 26: “Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené: jedny na čestnú iné na všednú potrebu. (21) Kto sa teda očistí od všedností týchto, bude nádobou, na čestnú potrebu posvätenou, svojmu Pánovi upotrebiteľnou, na každé dobré dielo pripravenou. (22) Pred chúťkami mladosti utekaj; ale snaž sa za spravodlivosťou, vierou, láskou a pokojom s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. (23)  Naničhodné a bláznivé sporné otázky zavrhuj,, veď vieš, že vyvolávajú len zvady. (24) A služobníkovi Pánovmu nesluší sa vadiť, ale...