„Operácia Jakub“

Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci sa podujalo sprostredkovať náročný medicínsko–operačný zákrok pre svojho zamestnanca Jakuba Šebestu z Novej Dubnice. Tento 20-ročný talentovaný futbalista – brankár po smrti svojho otca v júli minulého roka nastúpil pracovať do nášho zariadenia. Jeho doterajší život bol naplnený strádaním a poznačený ťažkou zdravotnou diagnózou – epilepsiou. Začali sme preto hľadať možnosti, ako mu pomôcť zmierniť či vyliečiť jeho ťažké navštívenie. Keďže pomery v slovenskom zdravotníctve nespĺňali naše očakávania, obrátili sme sa cez moju bývalú konfirmandku MUDr. Sylviu Krupičkovú, ktorá pracuje v pražskej nemocnici na Motole o pomoc. Tu sa tieto náročné operačné zákroky vykonávajú už...