BRAŇO KOLÉNY – oslávil 85.narodeniny

  Branislav Kolény, evanj.a.v.farár v.v., oslávil z Božej milosti 85.narodeniny nielen v kruhu vlastnej rodiny, ale aj v rodine častkovského CZ, v ktorom požehnane pôsobil 45 rokov.   Narodil sa 1.7.1930 v Krajnom, v rodine evanj.farára Mladena Kolényho a Zlatice rod.Gömöryovej ako najmladší z piatich detí. Pokrstil ho 11. júla 1930 senior vtedajšieho Nitrianskeho seniorátu a farár vo Vrbovom Július Bodnár. Úprimnú vieru a lásku k Pánovej cirkvi získal vo vzácnom rodinnom prostredí, ale aj z tradície farárskych národoveckých rodín Kolényovcov a Abaffyovcov. Gymnázium navštevoval v Novom Meste nad Váhom, kde v r.1949 maturoval. Bol horlivým členom Sokola a cvičil...