Na rozhraní rokov

Modlitba: "Ďakujeme Pane a Bože náš, za všetky dobrodenia a pomoc v minulom roku. Prosíme,odpusť nám naše viny, hriechy a nedostatky, a to tak voči Tebe, ako aj voči našim blížnym. Prosíme, požehnaj a veď nás aj v novom roku 2011. Tvoj Svätý Duch nech nás osvecuje ,posväcuje a v pravej viere zachováva. Nech je zvelebené Tvoje sväté meno,Trojjediný Bože, Otec ,Syn i Duch svätý na veky požehnaný .Amen." Prosím,prečítaj si žalm 8. Požehnaný a milostiplný nový rok 2011 všetkým návštevníkom stránky evanjelik praje redakcia.

Novoročná bohoslužba v ZDF

Na Nový rok 1. januára 2011  bude druhý nemecký tv program ZDF o 10.15 hodine v priamom prenose vysielať evanjelické služby Božie z chrámu Panny Márie v Drážďanoch (Frauenkirche). Na slová hesiel pre rok 2011 :" Nedaj sa premôcť zlému,ale dobrým premáhaj zlé." Rím 12,21 bude kázať biskup Saskej krajinskej evanjelickej cirkvi Jochen Bohl. Budú to súčasne prvé bohoslužby v novom roku 2011 celej série bohoslužieb,ktoré bude ZDF po celý rok vysielať. Bohoslužby sú súčasťou Lutherovej dekády na prípravu veľkého jubilea  Reformácie v r. 2017,ktorá dekáda sa začala roku 2008. EKD určilo tému pre rok 2011 "Krst a sloboda".  (www.ekd.de)