Nehanbime sa za evanjelium

                      Nehanbime sa za evanjelium Pôst, Bože, pôst, a hriechu dosť ó, daj nám v duchu k Tebe dôjsť! Nech na nás skanie To Tvoje zmilovanie! Pôst, Bože pôst – prosíme, teš nás, láskou hosť! Amen (M.R.)  Mk 8,38:  “Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca a so svätými anjelmi. Amen          Kajúci bratia a sestry v Pánovi !    V štyridsaťdňovom pôstnom čase sa...

Láska a služba tých, ktorým bolo odpustené

       Láska a služba tých, ktorým bolo odpustené Vierou obživ nás, Pane, v tento čas, nech z nej rastie, nech z nej svieti život i nás, Tvojich detí. daj čuť Tvoju reč a čo choré lieč – Tvoja láska nech nás živí… Buď nám, Pane, milostivý!  Amen  L 7, 36 – 50: “Istý farizej Ho prosil, aby jedol s ním. Preto vošiel do domu farizejovho a stoloval s ním. (37) A hľa, v meste bola žena-hriešnica; keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizejovom, priniesla alabastrovú nádobu masti, (38) odzadu s plačom pristúpila Mu k nohám, začala Mu...

Reminiscere

              Reminiscere Na srdce naše dnes sám, Kriste ohľad maj, slovom nás sýť a háj, mocou nám požehnaj! Nech v pravde cítime, žes náš, my Tvoji zas, čujeme ten Tvoj hlas, veríme, spasíš nás! Amen  (M.R.) 1 M 12, 1 – 4 a: “ Hospodin riekol Abrámovi: vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. (2) Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak staneš sa požehnaním. (3) Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe...

Kedy neumrieme?

      Kedy neumrieme ? J 8, 21 – 30: “Potom im zase hovoril: Ja odchádzam a budete ma hľadať a umriete vo svojom hriechu; kam ja odchádzam, ta vy nemôžete prísť. (22) I povedali na to Židia: Vari sa len nezabije sám, keďže hovorí: Kam ja odchádzam, ta vy nemôžete prísť? (23) A on im odpovedal: Vy ste zdola, ja som zhora; vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. (24) Preto som vám povedal, že umriete v hriechoch; lebo ak neuveríte, že ja som, umriete v hriechoch. (25) Povedali Mu teda: Ktože si ty?...