Chceme vidieť Ježiša?

                            Chceme vidieť Ježiša? Povedz i nám slovo, Pane, zdvihni duše ukonané, nech nás Duch Tvoj mocne živí, lieči, v čom sme neduživí, uzdraví zrak, vidieť správne dielo Tvoje večne slávne… Tak ísť pevne k nebu cestou viery s sviežou ratolesťou. Amen (M.R.) J 12, 20- 33:  “Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. (21) Títo pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho, hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša! (22) Filip išiel a povedal Ondrejovi, – potom Ondrej a...

Boh hovorí

                                     Boh hovorí Hľa, cesta znova začína sa, Pane, tŕnistá, tvrdá – na poľutovanie. Daj, nech zrak vidí ťažkú obeť Tvoju, a nájde duša, čo jej ku pokoju! Amen (M.R.) Ž 50, 1 – 6: “Mocný Boh, Hospodin, hovorí a oslovuje zem  od slnka východu až k jeho západu. (2) Zo Siona, z dokonalej krásy, skveje sa Boh, (3) prichádza Boh náš, nemlčí; oheň pustoší pre Ním, a vôkol Neho to veľmi buráca. (4) On zhora volá na nebo a na zem, aby...

Hľadajú sa služobníci

  Hľadajú sa služobníci Ó, Pane, ponížený, Tys’ slúžil všetkým nám, by Tebou vykúpení sme žili, jak Ty sám… Axh, utvr’d naše duše, vlej do sŕdc posily, by sme si navzájom i my z lásky slúžili. Amen (M.R.) Mk 10, 35 – 45:    “ Vtedy prišli k Nemu Jakub a Ján, synovia Zebedeovi, a povedali Mu: Majstre, chceme, aby si nám urobil, o čo Ťa prosíme. (36) A On im povedal: Čo chcete,aby som vám urobil? (37) Odpovedali Mu: Daj nám, aby sme Ti sedeli jeden na pravici, duhý na ľavici v Tvojej sláve. (38) Ale Ježiš im riekol:...

Valentínska

        Valentínska  Povedz nám slovo, Pane, daj k žitiu rady, by našli sme ten poklad nad poklady! Veď dal si duši i viac, než ona tuší, len nájsť to treba –  ó, pomôž k tomu, milý Bože z neba!  Amen (MR) Veľpieseň 8, 6 -7: “Polož si ma na srdce ako pečať, ako pečať na svoje rameno. Lebo láska je mocná ako smrť. Tvrdá sťa záhrobie je žiarlivosť. Jej žiar je žiarom ohňa, mohutným plameňom. (7) Mohutné vody nemôžu uhasiť lásku, ani veľrieky ju neodplavia. Keby niekto chcel dať za lásku všetko bohatstvo svojho domu, iste by...

Povedzte tej líške…

Hľa, cesta znova začína sa, Pane, tŕnistá, tvrdá – na poľutovanie. Daj, nech zrak vidí, ťažkú obeť Tvoju a nájde duša, čo jej ku pokoju. Amen Lk 13,31 – 35: “V tú hodinu pristúpili k Nemu niektorí farizeji a povedali Mu: Výjdi a odíď odtiaľto, lebo Herodes Ťa chce zabiť. (32) Povedal im: Choďte a povedzte tej líške, že ajhľa vyháňam démonov a liečim dnes i zajtra, a tretieho dňa dokončím. (33) Beztak dnes, zajtra, pozajtre musím (ďalej) ísť; lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema. (34) Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní...

Hymna lásky

1 K 13,1-13:        Keďže sa začali  zimné olympijské hry vo Vancouveri, mnoho ľudí bude s napätím očakávať na rôzne zápolenia a ich výsledky. Víťazov budú  dekorovať medailami a na ich počesť, i na počesť ich krajiny zazneje aj národná hymna. Hymna je prvá pieseň každej krajiny, je jej symbolom a znakom.      O  prvých generáciach kresťanov sa pohania vyjadrovali bez rešpektu a akejkoľvek úcty. Okrem iných výhrad a rôznych ohováraní hovorili, že „spievajú hymny na počesť skéhosi mŕtveho Chresta“ . V tomto bode sme sa  dodnes nezmenili. Každé naše SLB sú znova a znova oslavou „Víťaza“ nad...