Buďme verní až do smrti

                        Buďme verní až do smrti Príď, Pane, k nám so svojím jasom – Osvieť nám srdcia plné rán! Voláme k Tebe silným hlasom – Tmu zažeň, veď nás v nebies stan! Nech celý život náš je žitím, V ktorom by prúdil svetla jas – I cestou kríža, vlnobitím, Ty v svoje svetlo obleč nás! Amen 2 K 11, 21 – 33; 12, 7 – 10: “Na svoju hanbu hovorím: v tomto ako by sme, ozaj, boli slabí!     Ak si však niekto trúfa v niečom – nerozumne...

Sviatok apoštolov Petra a Pavla

                         Sviatok apoštolov Petra a Pavla Za pravdu Tvoju, Bože, tak mnohý žil i mrel, by sme ju aj my znali a našli žitia cieľ. Ó, posilň, Bože, ľud svoj – tú pravdu milovať a keby bolo ísť v boj, vždy vieru zachovať!  Amen (M.R.) Gal 1, 18 – 19; 2, 1 – 2, 11:    “Potom, po troch rokoch, odišiel som do Jeruzalema, aby som poznal Petra, a pätnásť dní zostal som uňho. (19) Iného z apoštolov som nevidel, ak len nie Jakuba, brata Pánovho. – (1) Potom...