Pamiatka zosnulých

                 Pamiatka zosnulých  Príď Pane a stvor nás nových nie z prachu hlín a zeminy príď Pane a stvor nás čistých nádherných ľudí bez viny.  (I. Hricová: Hlasné tichá – The Second Arrival, 2 v.) Žalm 3: (2) “Hospodine, ako mnoho je mojich nepriateľov. Mnohí povstávajú proti mne! (3) Mnohí o mne hovoria: Pre neho niet pomoci u Boha! Sela. -(4) Ale Ty, Hospodine, si mojím štítom, si mojou slávou, Ty mi dvíhaš hlavu. (5) Keď hlasite volám k Hospodinu, On mi odpovedá zo svojho svätého vrchu. Sela.  (6) Ľahol som si a...

Nádej nezahanbuje

Nádej nezahanbuje R 5, 5 -11: “A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. (6) Veď Kristus, keď sme ešte mdlí boli, v príhodný čas umrel za bezbožných. (7) Lebo za spravodlivého sotva kto umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. (8) Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme ešte boli ešte hriešni. (9) O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou! (10) Lebo ak sme boli zmierení s bohom smrťou...

Čas chryzantém

                                                                   Čas chryzantém Mt 11, 28-29:  “Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení: ja vám dá odpočinutie! Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duší.” Amen.            Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!            Opäť prišiel čas chryzantém. Čas spomienok...

Nádej, ktorá kresťanov spája

                                                                Nádej, ktorá kresťanov spája Mt 25,1-13:       Milí priatelia, bratia a sestry v PJK!   V starom Grécku platilo nasledovné pravidlo: Keď niekoho mali  zvoliť do verejnej funkcie, išli sa ľudia najskôr pozrieť na hrob jeho rodičov, alebo predkov. Keď našli hrob upravený, hovorili: nezabudol na svojich najbližších a dobrodincov! Preto azda nezabudne ani na nás a bude sa starať aj o veci verejné, ak ho povýšime a...

Pamiatka zosnulých online

V evanjelických cirkvách Nemecka si Pamiatku zosnulých pripomínajú v poslednú nedeľu cirkevného roka, ktorú volajú Nedeľa večnosti alebo ľudovo -Totensonntag, čiže nedeľa zosnulých. Na nedeľných bohoslužbách v kostoloch si veriaci pripomínajú svojich zosnulých. Prichádzajú najmä príbuzní tých, ktorým odišli členovia rodiny na večnosť v tomto roku. Ich mená sú prečítané. Oni a ich príbuzní sú zahrnutí do príhovorných modlitieb. Portál evangelisch.de/ewigkeitssonntag pre túto nedeľu 21. novembra 2010  pripravil možnosť zapísať mená zosnulých do tzv. knihy smútiacich. Večer o 18. hodine bude tzv. chatová pobožnosť, kedy sa premietnu mená týchto zosnulých a navštevníci chatu sa nakoniec spoločne pomodlia modlibu Pánovu. Celé podujatie má...