Nedeľa večnosti 23

                            Nedeľa večnosti 23 My vieme, – deň ten pride, keď v oblaku náš Pán sa zjaví ako Sudca a postaví svoj stan. Kol Neho svety stanú, by počuli ortieľ svoj… Ó, Ježiši náš milý, buď milostivý v tej chvíli a večne so sebou nás spoj!  Amen (M.R.) Mk 13, 31 – 37:     “Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. (32) O tom dni však a hodine nikto nevie, ani anjeli v nebi, ani Syn, len sám Otec. (33) Majte sa na...

Posledný súd nad národmi

          Posledný súd nad národmi Pane, keď smrť žne po svete a hynie život každým dňom, ba chvíľou, stoj pri nás so slovom svojím svätým a uchovaj nás pádu svojou silou! Hľa, mizne všetko ako dym a para a v rumy rozpadá sa svet náš celý… Ó, uč nás slovo Tvoje zachovať, by sme so svetom aj my nezomreli!  Amen  (M.R.) Mt 25, 31 – 46: “Keď Syn človeka príde v svojej sláve s všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. (32)I zhromaždia sa pred Neho všetky národy; a oddelí ich, ako...