Vystúp z radu_ Krajné- fara ECAV

 AHOJ,  VYSTÚPIŤ Z RADU sa zdá byť zo začiatku až nemožné.. chvíľu to trvá, ale keď sa rozhodneš správne, stojí to za to!!! pozývam Ťa na klub, kde si odpovieme na otázku: je dobré niekedy vystúpiť z radu..?  nebude chýbať kapelka, zábava, scénka a nejaké to občerstvenie =)   Tešíme sa na TEBA iSKejp412 tím =)

Konzultácia lut. teol. zariadení v Ázii

17.-21. marca t.r. sa v Bangkoku konala v poradí druhá konzultácia o vytvorení siete luteránskych teologických zariadení v Ázii – NeLTIA – Network of Lutheran Theological Institutions in Asia. Prvá takáto porada sa konala tiež v Bangkoku v auguste r. 2008. Dvadsaťtri účastníkov zastupovalo 14 luteránskych inštitúcií v Ázii, členské cirkvi SLZ a zamestancov. V diskusii sa zamerali na význam vytvorenia siete. Potvrdili, že teol. vzdelávanie je základným nástrojom na poslanie cirkvi, a preto teologické inštitúcie sú neoddeliteľnou súčasťou cirkvi. (www.asia-lutheran.org)

Kydanie na kresťanskú cirkev pokračuje

Včerajšie médiá na internete priniesli v rubrike kriminalita ohramujúcu správu z USA: "evanjelický kazateľ Jimmy Kings zabil svoju manželku, schoval ju do chladničky a predtým roky pohlavne zneužíval svoje dcéry. " Hneď som začal pátrať po bližších podrobnostiach v amerických tlačových materiáloch. Bolo toho plno, ale aj tak som zistil, že ide o černošského potulného kazateľa, ktorý predtým bojoval vo Vietname, vyznamenali ho. Po odchode z Vietnamu sa stal kazateľom. A teraz prichádza to jadro, ktoré ma najviac zaujímalo. Reku určite to nie je evanjelik, ale naši neodborní novinári anglické slovo evangelical jednoducho preložia ako evanjelický a je to. V USA...

Poľská ev. cirkev smúti

V piatok 9. apríla t.r. sa vo Varšave začala jarná časť zasadnutia synody Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľskej republike. V sobotu prišla nečakaná správa o leteckom nešťastí v Smolensku, kde zahynulo 96 osôb na čele s prezidentom Poľska L.Kaczynským a jeho manželky. Medzi obeťami bol aj ev. kňaz plk. Adam Pilch, ktorý plnil úlohu evanjelického vedúceho vojenského  duchovného. Miesto ev. vojenského biskupa je totiž v tomto čase vakantné a práve 12. apríla túto funkciu mal prevziať synodnou radou poverený nový biskup pplk. Miroslav Wola. 45-ročný A.Pilch slúžil v armáde od r. 1995. Od r. 1999 ako zástupca vojenského biskupa a od nov....

Drahá udalosť

                                                                              Drahá udalosť Tys’ musel umrieť, Pane náš, by Tvoju lásku poznali sme, a povstals’ z hrobu víťazne, by splnilo sa to, čo v Písme. Ó, pomôž aj nám zotrvať a žiť, jaks’ Ty žil- čiste, prave, a priviň si nás dľa zasľúbenia tu časne i tam večne v sláve! Amen.    1 Pt 1,18-23:“Veď viete, že zo svojho márneho obcovania, po otcoch zdedeného,...

Tematické služby Božie, misijná šanca

Moderné, multigeneračné služby Božie sa možno stanú realitou v Bratislave. Majú spojiť kresťanov každého veku s cieľom misijne získavať mestských ľudí. Pred necelým rokom sa spoločenstvá dorastu, mládeže, rodín a seniorov z biblických hodín vyslovili za pravidelné organizovanie moderných služieb Božích, ktoré by viac zodpovedali potrebám súčasných Bratislavčanov. Dlhodobý úbytok pravidelných návštevníkov nedeľných služieb Božích v zbore Bratislava-mesto si vyžiadal pozornosť predstavených zboru a dali šancu tejto iniciatíve, ktorá dostala meno "Tematické služby Božie". V "skúšobnej prevádzke" sa konajú zatiaľ raz do mesiaca v nedeľu o 9,30, ale snahou organizátorov je, aby časom bývali každú nedeľu ráno. Keďže sa v...

Regionálna konzultácia SLZ pre Afriku

V čase od 24.-28. marca t.r. sa v Abuja ,Nigéria, konala konzultácia afrických lut. cirkví SLZ ako súčasť prípravy na 11. VZ v Štuttgarte. Na tejto konzultácii sa zúčastnilo 90 osôb, z nich 70 delegátov z 31 členských cirkví SLZ Afriky. Zvyšok boli hostia, misijní partneri a ekumenickí hostia. Na otváracích SB kázal biskup Thomas Nyiwe z Kamerunu. V kázni vyzval členské cirkvi Afriky zintenzívniť svoju celostnú misijnú prácu. Hlavný referát predniesol biskup Zephania Kameeta z Namibie. V ňom zdôraznil, že globálne luteránske spoločenstvo musí s celkovou nutnosťou spoločne bojovať za to, aby mnohí vyčlenení ľudia vo svete mohli počítať so...

Luteráni v Mongolsku

V r. 1989 po sedemdesiatročnej vláde komunistického režimu došlo v Mongolsku k politickým a spoločenským zmenám. Ateistický režim zanechal v ľudských dušiach púšť. V krajine nebolo ani jedného kresťana. Od roku 1990 začali sem prúdiť misionári. Začala sa ťažká misijná a evanjelizačná práca. Mongolsko je teritoriálne veľmi rozsiahla krajina s vysokými horami, púšťami a stepmi, jazerami, s klimatickými krajnosťami: v zime až do mínus 40 stupňov Celzia, v lete opačne to isté číslo v pluse. Asi 40% rodín žije pod hranicou chudoby, s nedostatkom potravín, vody, bez prístupu k zdravotníckym zariaderniam. V rodinách panuje alkoholizmus, násilie na deťoch, rozpad rodín. Podľa tradície sa väčšina...

Modlitebné raňajky v Bielom dome

USA prezident Obama pozval na modlitebné veľkonočné raňajky do Bieleho domu 6. apríla t.r. okolo 50 vedúcich pracovníkov kresťanských cirkví USA. Podobné raňajky mal Obama pri príležitosti ukončenia Ramadamu s moslimami a so židmi pri sviatku Pesach. Za ELCA sa týchto raňajok zúčastnil vedúci biskup M.Hanson, pastor D.Beckmann,predseda Chlieb pre svet z Washingtonu a J. Schumann prezident Luteránskych služieb z Baltimoru. Témou raňajok bola služba pre susedov, krajinu a pre svet. Hanson vo svojom krátkom príhovore osvedčil podporu ELCA pre snahy o mier a spravodlivosť na Blízkom východe a povzbudzoval administratívu USA pre pokračovanie k nájdeniu trvalého mieru a spravodlivosti v Palestíne...

Vedúci biskup ELC v Tanzánii kritizoval uznesenia synôd ELCA a ŠC

Počas veľkonočnej bohoslužby v kostole Azania Front Church v Dar es Salaam vedúci biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi Tanzánie Alex G. Malasusa komentoval v kázni rozhodnutia synôd ELCA a Švédskej cirkvi o zrovnoprávnení sobášov homosexuálnych párov. Povedal, že miestna cirkev nepodporuje rozhodnutia týchto synôd ,pretože je to proti Božiemu slovu. "Luteránske cirkvi v USA a Švédsku sa zatúlali od Písma. Cirkvi Afriky chcú im pomôcť naladiť sa na správnu cestu. Je čas, aby Afrika kázala ostatku sveta a pripomenula im Božie slovo, pretože zdá sa, že zabudli,čo Biblia hovorí. " Malasusa vyzval cirkev v Tanzánii a v Afrike usilovať o finančnú a...