Spomienková slávnosť pri 93. výročí smrti gen. M. R. Štefánika

 V Košariskách vo štvrtok 3. mája 2012 od 17.00 hod. sa bude konať pietna spomienka pri 93. výročí tragickej smrti gen. Milana Rastislava Štefánika. Program:  17.00 hod. – Spomienkové služby Božie v Evanjelickom kostole v Košariskách – zvesťou Božieho slova poslúži dôstojný brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, prihovorí sa vznešený brat senior Myjavského seniorátu Juraj Šefčík, vystúpi domáci zborový spevokol. 18.15 hod. – Návšteva Múzea M. R. Štefánika v Košariskách s položením kvetov na nádvorí Múzea s krátkym programom, slávnostným zapáleným fakieľ a odchodom účastníkov pochodu na Bradlo po historickej ceste.  18.50 hod. – Presun účastníkov stretnutia na Bradlo. Z námestia Košarísk bude pre záujemcov...

Týždeň v Taizé

…prežiť týždeň v spoločenstve, v modlitbe, pri speve a rozjímaní… …spolu so stovkami mladých z celého sveta …stať sa kvasom pokoja a dôvery uprostred ľudskej rodiny…     Pridaj sa aj ty, získaš skúsenosť jednoduchého života zdieľaného s druhými, ktorá prinesie týždeň plný radosti, dôvery, pokoja a nových priateľov…   Cena: 100€ (za cestu – nezahŕňa poistenie) + príspevok na ubytovanie a stravu v Taizé: 28-49€ / týždeň – účastníci do 29 rokov 56-119€ / týždeň – účastníci nad 29 rokov Doprava: autobus z Bratislavy Uzávierka prihlášok: 16.júna Kontakt: Jaro, Tomáš, Luciataize.bus@gmail.com Informácie o Taizé: www.taize.fr/sk     Cesta je...

Jasný cieľ pred očami

1K 9,24-27 Práve dnes končíme prvý mesiac roku. Presne pred mesiacom ste si možno dávali novoročné predsavzatia. Čo všetko budete robiť a čo nebudete robiť v tomto roku. Niekto začne chodiť do posilňovne, aby spevnil svoje telo, druhý prestane fajčiť, začne sa viac venovať rodine… Možno je tu niekto taký, kto toto predsavzatie 1. mesiac udržal a je na najlepšej ceste v tom pokračovať. Ak je tu, tak mu gratulujem. Nie, nechcem robiť anketu o tom kto dodržuje svoje predsavzatia. No väčšina z nás, ktorí sme dnes sem asi určite sme už zlyhali. Obdivujem preto naozaj pevnú vôľu u každého, kto vytrvá vo svojich predsavzatiach. Nielen preto, že sme už...

Láska v každodnnom živote

S Láskou, s láskou Kristovou chceme niesť radostnú a slávnu zvesť! Amen   Text: Rímskym 12,9-17    Bratia a sestry, priatelia v Kristu! Dnes končíme aliančný modlitebný týždeň, keď sme sa mohli na modlitbách schádzať a oslavovať nášho dobrého Boha, za všetko čo robí v našich životoch, ako sa dokazuje vo svojej láske každého jedného dňa a chceme, aby ju poznal každý v našej  rodine, v našom meste, krajine. Asi žiadne náboženstvo nekáže a nehovorí o láske ako práve kresťanstvo. Podľa textu z listu Rímskym sme aj my dnes vyzvaní k Láske. Naša láska má byť zjavná na našich životoch, má byť úprimná. Láska stráca v dnešnom svete hodnotu. Sú jej plné rádia v pesničkách, filmy,...