Čo ešte chceš?

 Poučenie sv.Jána Zlatoústeho.   Ja som otec,(hovorí Kristus),ja som brat,ja som ženích,ja som dom, ja som pokrm i odev,ja som koreň i základ;všetko,čo by si si mohol priať, som ja. Od nikoho nič nežiadaj,ja budem pracovať.Veď som prišiel,aby som ti slúžil,nie aby som bol obsluhovaný.Ja som tvoj priateľ,tvoje ruky i nohy,hlava,brat i sestra,matka;všetko som ja. Chcem len,aby si bol môj priateľ a miloval ma.Stal som sa  chudobným kôli tebe,tulákom som pre teba,na kríži visím kôli tebe i v hrobe som pre teba,na hore prosím za teba Boha Otca; som dole,mňa totiž poslal Otec,aby som sa stal tvojim príhovorcom. Ty si...