Výsledky Sčítania 2011

Dnes Štatistický úrad SR zverejnil výsledky sčítania obyvateľstva 2011. Pre nás evanjelikov nedopadli práve najlepšie. Oproti roku 2001 sme klesli z 372 858 evanjelikov na 316 250 evanjelikov. Teda zo 6,9 % sme poklesli na 5,9 % obyvateľov SR. Podrobnejšie výsledky nájdete tu.

Lutersko-evanjelické samospasiteľné náboženstvo

V dnešnej dobe plnej zľahčovania a relativizácie luteránskeho učenia je celkom povzbudzujúce a osviežujúce prečítať si nasledovný úryvok z diela Štefana Pilárika: Currus Jehovae mirabilis:  "V prvý Zelený štvrtok po kázni ma odviedol nabok dobrý a pobožný pán Michal Libercsay, slúžny a povedal mi: „Vaša Dvojctihodnosť, kázali ste na pravo, ale ja mám jednu dušu, ktorá stojí ešte na ľavo.“ Myslel tým svoju manželku, ktorá bola kalvínka. (Moja kázeň o Velebnej sviatosti Pánovej, o sviatostnej prítomnosti a ústnom požívaní tela a krvi Pánovej bola zameraná proti kalvínom).|10 On jej, pravda, pri sobáši sľúbil, že jej nebude robiť prekážky v jej náboženstve. Na to som...