Ježišové podobenstvá – materiál na detský tábor

Biskupský úrad VD ECAV v Prešove pripravil pre detské a dorastové tábory materiál, ktorý má pomôcť všetkým oragnizátorom, ktorí pracujú v tomto smere v našej cirkvi. Obsahovo sú v ňom ukryté duchovné témy, rôzne duchovné a telesné aktivity, kompletný program na týždenný tábor. Materiál je k dispozícii na web stránke: www.vychodnydistrikt.sk v sekcii detské besiedky. V CD podobe bude súčasťou nového CD s materiálmi na šk. rok 2010/2011 Cirkev – Božia škola. Mihoč Peter – tajomník biskupa VD ECAV

Dištriktuálne dni VD ECAV 2010

  Po pozitívnej duchovnej  skúsenosti z roku 2009 sa Východný dištrikt ECAV na Slovensku rozhodol aj tohto roku organizovať  Dištriktuálne dni VD ECAV 2010.  V roku 2009 sa tematická i programová štruktúra odvíjala od hlavnej témy, „Budujme hradby Jeruzalema. Trojdňové stretnutie, na ktorom si každá veková kategória mohla nájsť priestor pre osobné budovanie viery bolo naplnením túžby tých, ktorým ešte aj dnes záleží na budovaní vzťahov v cirkvi a v rodinách. Vyvážený program ponúkal príležitosti k duchovnému premýšľaniu, k diskusii nad aktuálnymi otázkami v cirkvi v spoločnosti, športové aktivity, kde motivačným bodom bol pohár brata dištriktuálneho biskupa, program pre najmenších zase dýchal sviežosťou Božieho slova a detských hier. No život človeka...

Konferencia pracovníkov detských besiedok

  V dňoch 31. júla až 1. augusta 2010 sa v MEMC Ichtys vo Veľkom Slavkove uskutoční Konferencia pracovníkov pre detské besiedky s hlavnou témou „Cirkev Božia škola“. Na konferencii bude predstavený nový pracovný materiál na školský rok 2010/2011, ktorý vypracovali dobrovoľníci zodpovední za túto prácu v seniorátoch v spolupráci s pracovníkmi BU VD ECAV.   Hodnotnými prednáškami na témy: židovský vzdelávací systém, apoštol Pavol a Peter – žiaci v Božej škole, Timoteus – Pavlov žiak viery – profil verného služobníka poslúži  Doc. Ján Grešo a iní.                       Do programu sú zahrnuté aj rôzne semináre s pedagogickou, psychologickou a kreatívnou...

Evanjelický Východ – jún 2010

        Utíchnite a už konečne počúvajte, čo hovorí Boh! Vyzýva čitateľov júnového Východu jeho hlavná téma. V mesiaci parlamentných volieb sme sa rozprávali s Danielom Rausom – okrem iného aj o potrebe angažovanosti kresťanov v politike. V reportáži o rómskej misii v Rankovciach nájdu čitatelia odôvodnenie toho, prečo Róm nikdy nebude ako „gadžo“. Historik Miloš Kovačka sa s čitateľmi delí o svoj postoj k vlastenectvu. Dialóg o tom, či sa dá vlastenecké cítenie dosiahnuť povinným spievaním hymny pred začiatkom školského týždňa, dopĺňa anketa. V tomto roku sa parlamentné voľby konali aj v Iráne – bližšie sme sa pozreli na to, aké zázemie má v tejto moslimskej krajine menšina kresťanov. Zlaté teľa je ďalším zo starozmluvných symbolov,...