Bieda…

…na bohoslužbách u sv. Jána v Goettingene. Bohoslužby k výstave Ernsta Barlacha a Käthe Kollwitz. Wir sind Bettler, Lutherov výrok ako motto bohoslužieb. Sme žobráci. A ľudská bieda je dobrá téma na bohoslužby. Diakonická. Ale výklad k výstave namiesto čítania z Písma? A výklad o soche namiesto kázne? A potom len krátke čítanie z evanjelia? Mám rád kreativitu v liturgii, nápaditosť v stvárnení bohoslužobného zhromaždenia (kto ma pozná, vie o čom hovorím). Ale musí to byť kreativita dobrej zvesti. Ktorá nielen opisuje (ľudskú biedu, hriech, pád, skazenosť) ale aj zvestuje (o Božej milosti, o Kristovom diele, o pôsobení Ducha Svätého...

GTG I.

Po štyroch hodinách pozdravov a úvodu do výmenného štúdia v Goettingene, keď človek zistí, že má vo vrecku asi tretinu obnosu, ktorý by potreboval, po márnom hľadaní čo najlacnejších potravín a úspešnom kľučkovaní medzi davmi starého mesta a všadeprítomnými cyklistami, áno, po tom všetkom človeku dobre padne krátke osvieženie. Nemyslím pritom ani tak na skvelé ponuky v menze či kaviarni na kampuse, hoci sú ozaj skvelé v porovnaní s cenami v mestských imbissoch a hoci je priam povznášajúce sedieť niekde na múriku alebo na tráve pod stromami, okolo samí študenti a – čo je ešte krajšie – študentky, zajedajúc slušnú...

Zvestná liturgia

Dnes pri rannej modlitbe ma to opäť raz príjemne zaskočilo: Zvesť liturgie sa spojila so zvesťou slova. Výsledok: služba Božia a srdce obetujúce chválu. Zvesť liturgie. Väčšinou sa v našej cirkvi o zvesti slova Božieho, čiže o kázni. Niekedy sa ešte spomenie zvestný charakter Večere Pánovej, pri ktorej sa nám zvestuje čisté evanjelium v tých prostých slovách o novej a večnej zmluve, slovách “za vás sa vydáva” a “za vás sa vylieva na odpustenie hriechov”. Ale zvesť liturgie? Môže byť liturgia zvestná? Musí. Liturgia, ktorá nenesie zvesť, sú iba prázdne slová, melódie, úkony. Kázeň je jedným z dvoch vrcholov SB,...

Čas výzvy aj čas milosti

Cez víkend som bol opäť doma. Doma je domov, rodný byt, pohľad z balkóna na okolité vŕšky tak charakteristicky zvlnené a zvrásnené, mäkké a tvrdé zároveň, reč vláčna s krásnou melódiou, ktorá pomaly slabne, vyrezávané kríže, more krížov. A predsa som nebol doma. Bohoslužby v matkocirkvi som ešte stihol, ale brat farár mal v ten deň plný program (ako každý farár) a u nás, na fílii bohoslužby neboli, iba modlitebná skupina. Tí sú vytrvalí. Asi ich začnem volať sedem statočných, lebo sa stretnú temer každý týždeň v počte, ktorý zodpovedá maximálne dňom biblického týždňa. Ani ja už nechodím, stále som...

Milosť Božia sa dotýka všetkých oblastí života

V poslednom čase sa pri rannej a večernej modlitbe v myšlienkach pristavím pri speve Kyrie. V liturgii hodín (a podľa skripta Liturgika od prof. Fila pôvodne aj pri nedeľných bohoslužbách) je tento spev umiestnený nie na začiatku ale v druhej polovici bohoslužobného diania. Nasleduje po čítaní z Písma a evanjeliovom chválospeve (Benedictus, Magnificat). Akoby spolu s Modlitbou Pánovou otváral dvere konkrétnym prosbám veriacich, keď v ňom prosíme Pane, zmiluj sa! Kriste zmiluj sa! Pane, zmiluj sa! Allgemeines Evangelisches Gebetbuch (Hamburg: Furche Verlag, 1965, 141) hovorí, že ide o responzórium nedochovanej dlhšej príhovornej modlitby (litánie). Tomu prisviedča aj skutočnosť, že doteraz...