Martin Rázus – Štedrovečerná modlitba

Narodený Kriste, Mesiášu drahý, vďaka Ti, žes vstúpil na tie naše prahy, vošiels v chyžky naše, sadols k nášmu stolu, by si zahnal temno trápenia a bôľu, chudobných potešil, chorým dával sily, pútnikom v tmách svetlo, aby nezblúdili. Ach, buď s nami Pane, jak s rodinou svojou, vlej pokoja, lásky, vo vír zemských bojov, zotri slzy z očú, zahoj biednych rany, ochráň všetkých verných, Pane milovaný! Tebe porúčame tých, čo nemoc tlačí, Tebe, čo zrú dneska k nebu v trpkom plači, Tebe milých našich, ktorí svätia s nami, otcov, synov, bratov i dcéry s matkami, Tebe, dietky svoje, všetko, čo...

Zlatica Oravcová -Len prosím, daj mi srdce dieťaťa

Podaj nám ruku, Vianočná pieseň v srdce padla mi, s ňou radosť mojich dávnych detských čias. Keď spievala som šťastne s hviezdami, anjelov zrela všade vôkol nás! A cestou do kostola tichý hlas do melódie Vianoc zladený, Krajinu zimnú menil v ríšu krás… Bola som svedkom tejto premeny! To hviezda spôsobila taký div. Láska, ktorá do jasieľ ľahla si. Ja videla som zeleň rajských nív, Zlatého mesta všetky okrasy! Viem, že roky detstva sa už nevrátia, však volám vrúcne: Tvoja vôľa buď! Len prosím, daj mi srdce dieťaťa a v Tebe, Bože, navždy spočinúť. Vianočná pieseň v srdce padla mi...