….a porodí Syna

„Hľa, panna počne a porodí Syna“ (Iz 7,14) Životopis človeka sa obyčajne začína jeho narodením. V tomto prípade sa začína omnoho skôr. Už v raji. S príchodom Mesiáša počíta celá Stará zmluva. Tento zasľúbený Syn prišiel. Ale Izrael má o svojom Mesiášovi celkom iné predstavy. Musí byť veľký, musí prísť v sláve, akože by to mohlo inak byť!? Keď pošle Boh svojho Syna, to musí byť rozhodne čosi neobyčajné, čosi nadprirodzené. On však prišiel neuveriteľne jednoduchým a skromným spôsobom. Mária, panna z Nazareta urobila v ľudstve toľko zmätku. Buď sa zbožňuje, stavia na úroveň Boha, alebo sa stavia veľmi nízko...

Zaľúbenosť

Leto končí, ale téma zaľúbenosti je stále aktuálna. Skoré zaľúbenie, ak je vážne, nemusí byť v každom prípade skazonosné, môže sa stať posilou pre zdravý vývoj a záchranou pred mnohým pokušením. Všetko je dobré, aj zaľúbenosť, ak sa prežíva podľa pevných zásad Božích a v medziach slušnosti. Nikto z nás si neurčil pohlavie, ani naši rodičia ho nemohli určiť. V tomto rozdelení sa skrýva to napätie jedného aj druhého pohlavia. Toto rozdelenie znamená nesmierne obohatenie ľudského života, ale na druhej strane aj mnohé tragédie. K sláve posmrtného života bude patriť aj tá skutočnosť, že tam nebudú tieto rozdiely. No pokým...

Dobrý postreh

Na facebooku  p. dekan EBF UK Ľubomír Batka v predreferende o manželstve (rodine) z 24.januára píše: “Niektorí evanjelici vidia svoju identitu ako protestanskú keď vychádza z viditeľného, či latentného antikatolicizmu. (Čo je katolícke, to je im zlé, stredoveké, bigotné, zákonnícke, farizejské, zastaralé, prekonané ….. Čo je protestantské, to je dobré, pokrokové, osvietené, racionálne, moderné a tolerantné). Predstava: katolíci nie sú tolerantní a protestanti sú tolerantní – je naivná. Preto je naivný i argument: evanjelici, ktorí by mali podobné pozície ako katolíci si zaslúžia kritiku, lebo nie sú dobrí protestanti….. ” Niektorí hovoria – my nie sme ani o mak horší...

Slávime (ešte) Vianoce(?)

Preto slávme sviatky nie v starom kvase, ani v kvase zlosti a nešľachetnosti, ale ako nenakvasení v čistote a v pravde. (1.Korintským 5;8)  Prichádzajú sviatky, kde mnohí ľudia si znova dajú masku dobrých, pokojamilovných, prajných, šľachetných, milých, spravodlivých, svätých. Prichádzajú sviatky, kde čistota bude tiež, ale len na povrchu, nie však v srdciach, vzťahoch a pravda o Ježišovi, nielen narodenom, ale aj ukrižovanom pre naše hriechy a zmŕtvychvstalom, sa radšej taktne obíde (žiaľ, aj v evanjelických rodinách sa stane, že nevieme prečo sú Vianoce, v mnohých domácnostiach opäť bude chýbať Oslávenec, Ten, kvôli ktorému Vianoce vôbec existujú). Prichádzajú sviatky, kde...

Advent pre Teba

Advent pre Teba Nech je advent pre Teba ako dvere-môžeš ich otvoriť pre svojich blízkych môžeš dovoliť Ježišovi, aby vstúpil do tvojho srdca môžeš… Nech je advent pre Teba ako svetlo-môžeš si viac posvietiť do svojho vnútra môžeš byť svetlom pre ľudí okolo seba môžeš… Nech je advent pre Teba ako okno-môžeš ním pustiť čerstvý vzduch do zabehaných vzťahov môžeš sa viac zahľadieť na Božie dary- hviezdy, slnko, zamračenú oblohu môžeš… Nech je advent pre Teba ako lavička-môžeš si nájsť čas a posedieť si chvíľu s Bohom môžeš si prisadnúť k blížnemu a vypočuť ho môžeš…. Nech je advent pre...

Deň pokánia

DEŇ POKÁNIA (Ján) hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Matúš 3,2 (Ježiš) hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium! Marek 1,15 Ján prichádza ako hlas volajúceho na púšti a káže všetkým krst pokánia a podáva to takou kázňou neslýchane prísne ako je pravda sama, že všetci ľudia sú hriešni. Jedni veria Jánovi ako hlasu Evanjelia; pokladajú takúto zdrvujúcu kázeň za pravdivú a zastávajú si v ponížení a s chvením v poslušnosti; priznávajú, že sú hriešni; či už sú si niečo vedomí alebo nie, veria veru Jánovi viac než sami sebe....

Polícia odstraňuje kríže z kostolov na východe Číny

Peking 28. júla (TASR) – Ako uviedla agentúra TASR stovky policajtov odstránili dnes (28.júla 2014) kríž z protestantského kostola vo východočínskej provincii Če-ťiang. Oznámila to agentúra AP s odvolaním sa na miestnych kresťanov. Úrady v Če-ťiangu v poslednej dobe odstránili kríže (alebo týmto krokom pohrozili) z viac ako 130 protestantských chrámov. V niektorých prípadov vykonali aj razie vo vnútri kostolov. Nateraz posledná z operácií tohto druhu prebehla dnes (28.júla 2014) ráno v meste Wen-čou. Úrady pomocou žeriavu odstránili vyše trojmetrový kríž z veže jedného z tamojších protestantských kostolov, čomu asistovali stovky príslušníkov polície. V chráme sa pred zásahom zhromaždilo asi...

29. jún

Deň apoštolov Petra a Pavla Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý; ale práve preto sa mi dostalo milosti, aby Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku svoju zhovievavosť, aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k životu večnému. 1.Timoteovi 1,15-16 Moje srdce si stále opakuje: Rád by som tomu všetkému uveril, keby som bol ako svätý Peter alebo svätý Pavel. Teda, my sa chceme vždy ukázať navonok so svojimi skutkami; nechceme byť v úlohe obdarovaných a vravíme: Verím,...

Slávnosť svätej trojice (Trinitatis)

Vyrozprávam rozhodnutie Hospodinovo: riekol mi: Ty si môj Syn; ja som Ťa dnes splodil. Žalm 2,7 Hospodin mi riekol: Ty si môj Syn; ja som Ťa dnes splodil. V tomto výroku je obsiahnuté vyznanie, že Boh je jeden Boh v troch rozdielnych osobách. Prvou je Otec, ktorý hovorí k svojmu Synovi -Mesiášovi: Ty si môj Syn, ja som Ťa dnes splodil. Druhou je Mesiáš –Syn. Ten hovorí svojmu Otcovi: Hospodin mi riekol. Treťou osobou je Duch Svätý, ktorý vyslovuje tento výrok, ba celý Žalm prostredníctvom Dávida, ako čítame(2.Samuelova 23,2): Duch Hospodinov hovorí vo mne a Jeho slovo nosím na jazyku....