Myslime na veci Božie

                 Myslime na veci Božie Svätý Bože, milý Otče náš nebeský, ďakujeme Ti za to,  že si nás priviedol do nového dňa  a súčasne aj do nového obdobia cirkevného roku. Za to chválime Tvoje sväté meno. Súčasne prosíme, daj nám poznať Tvoju vôľu pri nás,  keď opäť chceme hľadieť na kríž Tvojho Syna, nášho Pána. Pomáhaj nám stále viac prenikať do tajomstva Jeho  utrpenia, smrti i vzkriesenia. Svojím Duchom Svätým nám otvor oči, aby sme videli nebezpečenstvo zotrvávania v hriechu  a daj nám silu a odvahu k pravému pokániu. Túžime po Tvojej milosti...

Chceme vidieť Ježiša?

                            Chceme vidieť Ježiša? Povedz i nám slovo, Pane, zdvihni duše ukonané, nech nás Duch Tvoj mocne živí, lieči, v čom sme neduživí, uzdraví zrak, vidieť správne dielo Tvoje večne slávne… Tak ísť pevne k nebu cestou viery s sviežou ratolesťou. Amen (M.R.) J 12, 20- 33:  “Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. (21) Títo pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho, hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša! (22) Filip išiel a povedal Ondrejovi, – potom Ondrej a...

4.nedeľa po Zjavení Kr.P.

30. januára 2022 4.nedeľa po Zjavení Text: 1 K 1, 26 – 31 “Pozrite len svoje povolanie, bratia! Nie mnohí ste múdri podľa tela, nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení,(27) ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil; čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil; (28) čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho niet, vyvolil si, aby zničil to, čo je, (29) aby sa nikto nechválil pred Bohom. (30) Z Neho aj vy ste v Kristu Ježiši, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou, a posvätením a vykúpením, (31) aby...

Info o Fonde fin. zabezpečenia za r. 2021

Informácia o Fonde finančného zabezpečenia za rok 2021  19.01.22  Predsedníctvo ECAV  Oznamy Fond finančného zabezpečenia ECAV (FFZ) bol zriadený Cirkevným ústavným zákonom 2/2020 o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku, ktorý prijala Synoda ECAV 10.10.2020 a zároveň schválila spôsob výpočtu a výšku príspevkov pre rok 2021. V zmysle §6 Zákona č. 2/2020 je finančné prostriedky fondu možné použiť iba na: platy duchovných – v súlade so Zásadami o odmeňovaní duchovných programové ciele organizované ECAV a dištriktmi – rozpočtované na konkrétnu udalosť. Príspevok na programové ciele schvaľuje Generálne presbyterstvo na základe predloženého rozpočtu príslušnou COJ Synoda ECAV 3.7. 2021 prijala  Štatút Fondu finančného...

M.R.Štefánik – na košariskej fare

M.R.ŠTEFÁNIK (na košariskej fare) Hovoril otec na fare košariskej (na fare, čo hrubé má múry a obloky zamrežované, lipy voňajú vedľa nej, i kostol belie sa v súmraku) hovoril otec: “Keď zve ťa osud, choď! Nám boriť sa tu, zmárať usúdené a kosti zložiť do poddaných zeme sťa semä, ktoré zíde azda raz, keď príde jar a prinesie svoj plod. Ale ty, keď zve ťa osud, choď! Nás kedys’ osud tak zval, kŕdeľ malý, za vysokými ľudstva ideály cez hrádze, hnúšte, chraste, strminy na výšiny, kde rodu vykúpenie sme uzrieť chceli, podľa vidiny, již vnukla nám v mladi Slávy dcéra,...

Choďme v svetle Hospodinovom!

     Choďme v svetle Hospodinovom ! Hoc svet i v temne hriechu trvá, tá chvíľa svätá jednaj príde, keď v jednom duchu, v jednom cite sa všetci pohneme ku Kristu a zahoríme jednou láskou… Ó, zaskvej sa hviezda spásy nad púťou žitia – trpkou, ťažkou. Amen (M.R.) Iz 2, 2 – 5: “V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy (3) a poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili...

Služby Božie od 12.januára 2022

Vyhláška k organizácii bohoslužieb od 12. januára 2021  12.01.22  Predsedníctvo ECAV  Oznamy Bratia a sestry, prinášame Vám pravidlá pre organizovanie našich cirkevných hromadných podujatí, platné od 12. 1. 2022.Vyhláška v plnom znení tu:https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_2.pdf Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od rizikovosti sú následne určené maximálne limity účastníkov. 1. Nízko rizikové podujatia– účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,– platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,– povinné sedenie,– hromadné podujatie prebieha bez spevu.               Podmienky:– režim OP,– najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb. Príklad: medzi nízkorizikové podujatia možno bohoslužby bez...