Stretnutia študentov a návštevníkov v Bratislave

Milí bratia a milé sestry! Rok čo rok prichádzajú do Bratislavy za štúdiom i prácou mladí ľudia z celého Slovenska. Bratislavský evanjelický a. v. cirkevný zbor im rád poskytne dobré duchovné zázemie.   V Mlynskej doline – Átriové domy, blok G – funguje Univerzitné pastoračné centrum (UPC) Mosty, ktoré ponúka mladým rozličné aktivity a stretnutia. Viac info: www.klub31.sk Na Legionárskej ul. 6, sa v stredu o 18.30 hod. v zborovej sieni konajú stretnutia mládeže – počas semestra i v období prázdnin. Bližie info: www.legie.sk Skupinka mladých ľudí sa cez semester schádza aj kaplnke ubytovne v Evanjelickom dome starostlivosti na Partizánskej ul....

Správy z osláv 400. výročia Žilinskej synody

Správy a fotografie sú na oficiálnej stránke evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku:   Z prvého dňa osláv 400. výročia Žilinskej synody – vernisáže a konferencia – 28. 6. 2010 Slávnosť k 400. výročiu Žilinskej synody – 30. 6. 2010 v Žiline SYNODA ECAV NA SLOVENSKU 2010 sa skončila – začínajú sa II. ECD – 1 – 2. 7. 2010 v Žiline V Bytči s I. Radičovou a J. Blanárom – nedeľa 4. 7. 2010 v Bytči  

Stretnutie evanjelikov na Branči 2010

Evanjelici ZD ECAV na Slovensku sa 5. júla na sviatok vierozvestcov Konštantína a Metoda tradične stretávajú na hrade Branč. Podujatie pripravuje ZD ECAV v spolupráci s CZ ECAV Sobotište a bratom farárom Ľubomírom Batkom. V tomto roku sa na Branči kázal brat biskup Samuel Vrbovský zo Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku. Stretnutie evanjelikov Západného dištriktu ECAV na Slovensku na Branči je tradične venované pamiatke evanjelických martýrov na Branči, ako aj pamiatke Majstra Jána Husa a vierozvestcov Konštantína a Metoda. Zúčastnila sa na ňom aj čestná stráž prezidenta republiky Ivana Gašparoviča. Brat biskup iskup Vrbovský v kázni na text...

Zachráňme životy

http://www.zachranmezivoty.sk Projekt Zachráňme životy je tu pre vás, ktorí potrebujete pomoc, ale aj pre vás, ktorí chcete pomôcť. Cieľom je: pomôcť tehotným ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi, umožniť ľuďom pomôcť finančne, materiálne, i aktívnym zapojením sa do projektu   Pozrite si aj galériu zachránených detí: http://zachranmezivoty.sk/galeria/

Svatopluk Karásek ev. farár z kostola U Salvátora v Prahe v ECAV Bratislava

Svatopluk Karásek, evanjelický farár z kostola U Salvátora v Prahe hosťom v Bratislavskom cirkevnom zbore ECAV.  V sobota, 10. júla 2010, o 19.00 v Pálffyho paláci na  Zámockej ulici sa uskutoční beseda so Sv. Karáskom,   v nedeľu, 11. júla 2010, o 9.30 bude Sv. Karásek kázať vo Veľkom evanjelickom kostole na službách Božích. Po nich – okolo po 10. 30 hod. sa vo Veľkom kostole uskutoční  krátky koncert Svatopluka Karáska (spev/gitara),  a gitaristu  menom "Londýn". Srdečne vás pozývame.   O našom hosťovi:   ThMgr. Svatopluk Karásek je duchovný Českobratrskej cirkvi evanjelickej, pesničkár, bývalý poslanec Unie svobody – Demokratická unie. Po úspešnom ukončení Komenského bohosloveckej fakulty v Prahe (1968)  pôsobil, až do...

5. júla 2010 – Dištriktuálny deň ZD na hrade Branč

Služby Božie na pamiatku vierozvestcov Konštantína a Metoda, na pamiatku upálenia Majstra Jana Husa a pri spomienke na evanjelických martýrov v rámci tradičného dištriktuálneho dňa Západného dištriktu ECAV. Kazateľ slova Božieho: Samuel Vrbovský, biskup Slovenskej evanjelickej augsburského vyznania cirkvi v Srbsku. V rámci služieb Božích vystúpia: spevokol a detský spevokol z CZ Modra

Podporte portál evanjelik.sk.

Na tomto portáli pracujeme dobrovoľne a s cieľom aby sa evanjelium Ježiša Krista zvestovalo aj cez internet a aby evanjelická cirkev rástla. Tiež aby portál evanjelik.sk spájal slovenských evanjelikov. Všetku prácu s publikovaním správ, aktualizáciou a údržbou portálu robíme už 6 rokov bezplatne. Ak sa Vám tento portál páči a je Vám užitočný, podporte nás a našu prácu finančným príspevkom.  Webhosting na virtuálnom serveri plus doména nás stoja 40 eur mesačne.  Neváhajte a prispejte nám. Príspevky na webhosting radi prijmeme prevodom na bankový účet: Bankové spojenie Občianske zdruzenie Alberta Schweitzera Sobotište 305 906 05 Číslo účtu: 2928867102 Tatra banka a.s. kód banky...

Starostlivosť o smútiacich v cirkevnom zbore

V dňoch 21. a 22. mája sa na Biblickej škole v Martine bude konať seminár na tému: Starostlivosť o smútiacich v cirkevnom zbore. Verejný seminár je súčasťou študijného programu Služba sprevádzania, v rámci ktorého študenti počas jedného roka získavajú zručnosti v starostlivosti o smútiacich. Seminár bude viesť americká lektorka Patricia Zalaznik. Prednášajúca je členkou ADEC a IWG – medzinárodných skupín expertov pre prácu so smútiacimi. Na danú problematiku doposiaľ publikovala 11 kníh. Program seminára nájdete na www.bsmt.sk, alebo nás kontaktujte na adrese natalia.kacianova zavinac gmail.com