Dobré zamyslenie z EVS

Horlivosť začína doma – 11. jún Charles Spurgeon „…cudzinci vtrhli do svätýň domu Hospodinovho.” Jeremiáš 51:51 Toto hovorí o zahanbení Božieho ľudu, pretože bolo strašnou vecou, že muži vtrhli na sväté miesto vyhradené iba pre kňazov. Všade okolo nás vidíme podobný dôvod k smútku. Koľko bezbožných mužov je vyučovaných s úmyslom vstúpiť do služby! Aká zarmucujúca lož je, že náš celý národ je podľa mena kresťanský! Aké strašné je, že neznovuzrodení sú vysviacaní a v našich zboroch je taký nedostatok poriadku. Ak tisíce, ktoré budú čítať tento text, vezmú dnes túto vec pre Pána Ježiša, On zasiahne a odvráti zlo,...

Zamyslenie: Nenechaj minulosť okrádať ťa.

Nenechaj minulosť okrádať ťa Flp 3,13-14 Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. Žiješ život plný ľútosti, „Keby to len bolo …?“, „Keby som len mal skončenú vysokú školu … Keby som sa len oženil so správnym dievčaťom … keby som len zobral tú prácu … Keby som len neurobil tú hlúpu chybu …“ Okráda ťa minulosť o radosť z dnešného dňa? Tak zabudni na...

Ó hlava ubolená (E.S. 102)

1. Ó Hlava ubolená, ranami pokrytá a na posmech zdobená, tŕňami obvitá, ó Hlava, hodná úcty a venca iného; buď slzou pozdravená aj od mňa hriešneho! 2. Ty pre mňa ťažko trpíš, môj Pane Ježiši, na kríži v mukách visíš, môj Kráľu najvyšší. Ja som si trest zaslúžil moja je to vina, ja som ten kríž položil na Božieho Syna. 3. Ja pri Tebe zostanem a pri Tvojom kríži, až pomoci dostanem, keď sa hrôza blíži, čo ma aj smrť zachváti a skoncuje so mnou, duch sa k Tebe navráti; zmiluj sa nado mnou! 4. Zo srdca Ti ďakujem, môj...

E.S. 439 – Zostaň pri nás!

http://www.youtube.com/watch?v=7Je9veJWEnI 1., Zostaň pri nás! Už k noci zneje zvon. Keď tma sa hĺbi, k nám sa, pane, skloň, Strážca Ty náš, vzhliadame k výšinám, si pomoc biednych, Pane, skloň sa k nám. 2., Rýchlo sa míňa žitia nášho deň, aj radosť, sláva mizne ako sen, skaza a smrť sa temno blíži k nám, Tys´nepremenný, s nami zostaň sám. 3., Nie s trestom príď, hoc Ty si kráľov kráľ, srdcia milosťou k pokore zapáľ, slzami, láskou zjasni mysle nám: Príď, priateľ hriešnikov, a skloň sa k nám. 4., Tvoj láskavý je k nám vždy obličaj, duch náš hoc spurný v...

E.S. 628 – Nebeský Bože, Tvorca všehomíra..

http://www.youtube.com/watch?v=pLLMzr3PFgk 1., Nebeský Bože, Tvorca všehomíra, v ústrety Tebe pieseň nesie sa, tisíce svetov Tvoja ruka zdvihla, na Tvoje slovo vznikli nebesá. Pred Tvojim trónom, Bože, zaplesám, si mocný Boh, si lásky Pán. Celý svet múdro, riadiš, Bože, sám, si Otec náš a slávy kráľ. 2., Aj ku mne skláňaš svetlo svojich očí, aj na mňa kladieš milostivú dlaň, som ako kvet, čo k slnku hlávku točí či ako vôd si žiadajúca laň. Pred Tvojim trónom, Bože, zaplesám, si mocný Boh, si lásky Pán. Celý svet múdro, riadiš, Bože, sám, si Otec náš a slávy kráľ. 3., Ty si náš...