Evanjelium patrí každému

     Pozdravujem Vás drahé sestry a milí bratia,  dovoľte mi, aby som sa s Vami mohol podeliť o radosť, ktorú vo svojom srdci smiem prežívať. Týka sa to spôsobu šírenia evanjelia a Božieho Slova ľuďom, ktorí buď Pána Ježiša ešte nepoznajú alebo Ho vedome odmietajú. Keď sa dnes pozrieme okolo seba, je vidieť mnohých misijných pracovníkov a misionárov, ktorí cestujú až za hranice svojich domovov, aby mohli podať Kristovo evanjelium ďalším ľuďom. Smie to byť napr. misia medzi rómskymi obyvateľmi, väzenská misia, diakonická misia v domovoch dôchodcov a pod.       Ja som vo svojom srdci pocítil, aby som...

Boh sa dáva nájsť. Božie zjavenie

     Ľudská reč nemôže nikdy úplne vyjadriť, kto Boh je. Naša reč je príliš chudobná, mozog príliš malý – a Boh je príliš veľký. Božia Troj – jedinosť je mystérium, tajomstvo, ktoré nikdy úplne nepochopíme. No čo nepochopíme rozumom, môžeme pochopiť srdcom. Pán Boh hľadajúcim pomáha, dáva sa im nájsť.      Keď sa niekto v prvej cirkvi, v počiatkoch kresťanstva spýtal: – Veríme v jedného Boha, alebo v troch bohov?, – dostal odpoveď: – OTEC má dve ruky, SYNA a DUCHA SVäTÉHO. Otec vystiera tieto ruky k zemi, aby nás uchopil a zdvihol k sebe a objal nás vo svojom otcovskom...