Skupinky – skúsenosť

 Rád by som do akademickej debaty prispel praktickými skúsenosťami so skupinkami. 1: V zbore veľmi aktívne pôsobila mládež. Pripravovali akcie, viedli besedku, dorast, pomáhali, kde sa dalo. A to aj finančne. Kto chcel, dával desiatky a tak sa stalo, že mali rozpočet nie o moc menší, než daný cirkevný zbor. Zbor, okrem vianočných balíčkov pre deti, neprispieval na besiedku ani na dorast a už vôbec nie na mládež, čo mi pripadalo dosť bizardné. Naopak, ročne mládež prispievala na cirkevný zbor sumami rádovo v 10-tisícoch vtedajších korún. Mali aj skupinky. Študovali Božie slovo, modlili sa, tvorili. Áno, boli tam aj vieroučné problémy, najmä s krstom detí. Ale bral...

Vízia ECAV v praxi

Pred istým časom jeden (ne)istý pán povedal: „Som presvedčený, že je oveľa dôležitejšie rozprávať o poslaní cirkvi, ako o víziách jedného človeka. Pretože nie sú dôležité ľudské vízie a predstavy, ale poslanie, ktoré cirkvi určil sám Pán Ježiš Kristus.“ On celkom iste vie, čo tým myslel, hoci slovenskej pospolitosti oznámiť neráčil, čo presne tento iste prevelice zbožný výrok znamená pre ECAV na Slovensku v 21. storočí. Zrejme to však netreba verbálne vysvetľovať, pretože ako evanjelici máme predsa Božie slovo v neviditeľnej, ale aj vo viditeľnej forme. A tak, hoci sme nemali šancu si vypočuť, či prečítať, čo presne znamená napĺňať Kristovo poslanie v ECAV...

Druhotriedni evanjelici

 Pred cca 25 rokmi si u nás doma zvykli podávať kľučky Štb-áci. Nečakané návštevy, kontrolné telefonáty, „náhodné“ cestné kontroly spojené s prehliadkou auta vždy, keď sa šlo na biblickú hodinu. „Zábava“ gradovala, keď sa postupne všetci mládežníci museli dostaviť na výsluch – ja som bol ešte mladý, tak česť výsluchu ma minula. Bolo to obdobie strachu. Ako mladí sme o tom hovorili s dávkou vzrušenia. No dospeláci si uvedomovali, že tu ide o život. Tešia ma dve veci: 1: všetci obstáli – mladí aj rodičia. Menovite som hrdý na svojich rodičov, ktorí sa nedali zastrašiť a nepodpísali spoluprácu. 2: dôvodom, prečo obstáli bolo isto vzájomné...

Proti-evanjelický program Prirodzeného rastu cirkvi (NCD)?

Vieroučný výbor vydal vyhlásenie. Tak, ako je naformulované, sa mu nedá takmer nič vyčítať. Trochu som však nepochopil súvis s úvodom.   Willow Creek je na Slovensku úplne okrajová téma. Ani mnohí teológovia netušia, čo to je. Preto len pripomeniem, že napr. autor trilógie Kauza Kristus, Kauza viera a Kauza Stvoriteľ je členom Willow Creek. (Ak ste náhodou niektorú čítali, nepriznávajte to, aby vás vedenie ECAV neoznačilo za sabotérov, prípadne na vás nevyhlásilo fatvu J). Zakladanie zborov – v ECAV veľmi okrajová vec. Schválne, koľko zborov sme založili od pádu komunizmu? J Niekoľkoročné zaoberanie sa týmito témami považujem za stratu času a mrhanie energiou,...

NEKONIEC – KONIEC

Nekoniec – koniec. (Úsmevná tragédia v dvoch dejstvách) Dejstvo prvé: NEKONIEC – ukončenej diskusie Týmito slovami EPST ukončuje diskusiu k článkom predsedu Vieroučného výboru ECAV na Slovensku J. Meňkyho, dokiaľ redakcia k vieroučným otázkam a problémom, na ktoré poukázala, získa vyžiadané stanoviská kompetentných grémií našej cirkvi. Redakcia EPST rešpektuje pluralitu názorov, nemusí sa však s nimi stotožňovať. Stanovisko Redakcie EPST k publikovaným názorom z priestorových dôvodov uverejníme v nasledujúcom čísle. (EPST č. 34 z 24.8.2011) Všetko nech sa deje slušne a v poriadku! – „Pastiersky“ list (EPST č. 35 z 31.8.2011) Našou úlohou je klásť dôraz na čistotu učenia (STANOVISKO REDAKCIE EPST k článkom predsedu Vieroučného výboru ECAV – (EPST č. 35...

Zrejme som lietadlo….

   Asi som pomalší, lebo: –          – nechápem, prečo sa klamanie, ohováranie a verejná škandalizácia kolegov považuje (či podsúva?) ako vieroučný problém a nie problém elementárnej slušnosti –          – nerozumiem, prečo Meňkyho klamstvá a osočovanie sú v poriadku, no obrana je považovaná za nevyberaný útok –          – nerozumiem, prečo Meňkyho osočovanie v Novom čase a Markíze bolo v poriadku, no v SME, kde všetky strany dostali priestor, je to zlé –          – neviem, ako presne má prebehnúť konštruktívna debata s človekom, ktorý vynáša na verejnosť veci zo súkromnej farárskej diskusnej skupiny –         ...