Symboly v našej cirkvi

Symboly v kresťanstve sú staré ako kresťanstvo samo. I naša cirkev používa symboly, niekedy by možno mohla i viac. V tomto úvode k pripravovanému “seriálu” o kresťanských symboloch sa pokúsim načrtnúť, že vedomým a na Krista orientovaným využívaním symboliky sa môžeme v duchovnom živote veľmi obohatiť. Mohlo by sa namietať, že v prípade používania symbolov v priestore cirkvi hrozí nebezpečenstvo, že že sa zabudne na pôvodný význam symbolu a ten sa používa len ako akýsi amulet. Iste, vyprázdnený symbol neznamená celkom nič. Len akýsi pekný obal, rekvizitu. Keď však vieme, že symbol nás na niečo odkazuje, v našom prípade na...

Slovo robí hudbu – malá obhajoba orientácie na text

Vonkajšia stránka veci sa dnes stáva stále viac dôležitou. Forma získava na význame a naopak, obsah ho stráca. V súčasnom pluralizme sa dá tomuto trendu ľahko rozumieť: keďže jedna pravda už neplatí pre všetkých, dôležitý je obal. Len to, čo ma osloví, si pripúšťam a beriem vážne. Ak by sme chceli byť pozitívni, mohli by sme hovoriť o “estetizácii”. Čo zapadá do môjho vkusu, to ma zaujme. Posolstvo za tým je druhoradé. Evanjelické je klásť dôraz na obsah Ak je takéto chápanie pravdivé, potom ide evanjelické učenie proti prúdu dnešného trendu. To najhlbšie evanjelické presvedčenie totiž je, že viera pochádza...

Zo žalmov sa učiť – so žalmami sa modliť

Ako nanovo odkrývame jedinečný poklad Biblie Žalmy sú mimoriadna a jedinečná kniha Biblie. To, samozrejme, platí aj pre ostatné knihy Starej a Novej zmluvy. Ale čo je jedinečné na Žalmoch? Žalmy – modlitebná kniha? Kniha žalmov býva často označovaná ako modlitebná kniha Biblie. Určite takmer každá biblická kniha obsahuje modlitby alebo výklady k modlitbe. Menujme aspoň jeden príklad: väčšina Pavlových listov začína reflexiou o jeho modlitbe za zbor alebo osoby. Ale žiadna iná kniha Biblie neobsahuje také množstvo modlitieb ako Žalmy a nie je chápaná ako zbierka modlitieb. A predsa nie sú Žalmy len modlitebnou knihou. Nie každý žalm je...