Jedno

  A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. (Mt 17,22) Zdravím Vás bratia a sestry v Kristovi. Práve prebieha týždeň za jednotu kresťanov. Aj to bol dôvod prečo som sa zaregistroval na Vašu stránku a prečo tu aj píšem. Čítal som tu pred nedávnom aj diskusiu kde sa rozoberali rozdieli medzi katolíkmi a evanjelikmi. Veľmi sa mi nepáčilo vystupovanie aj zo strany jedného katolíka, ktorému možno chýbala pokora, a empatia. Aj to bol dôvod prečo som tu, no najmä predovšetkým a na prvom mieste je to Ježiš Kristus a Jeho odkaz nám...