Cirkevné matriky

link na zaujímavú stránku, kde sa dajú pozrieť naši predkovia. Možno to bude pre Vás zaujímavé. Hľadanie je trocha časovo náročnejšie, ale dá sa to. https://familysearch.org/search/image/index#uri=https://familysearch.org/records/collection/1554443/waypoints

Výroba biopalív začala klesať, zdá sa však, že nie na dlho.

Biopalivá sa stali obeťou vlastného úspechu, zdá sa, že po prvý krát ich celosvetová produkcia za desať rokov poklesla. Kým v roku 2010 sa denne vyrobilo 1.822m barelov, tak v roku 2011 to bolo len 1.819m barelov denne. To aspoň uvádza štatistika IEA. Dôvodom poklesu produkcie boli rastúce náklady na suroviny pre biopalivá, najviac rástla cena kukurice, cukru a rastlinného oleja. A hlavným dôvodom rastúcich cien potravín, ako tvrdia mnohí ľudia, bola práve ich veľká spotreba. Je to veľký biznis. Len v USA ide 40% produkcie kukurice na spracovanie na biopalivá, čo zabezpečuje, že USA sú 50%-ným producentom na svete. USA pritom zrušili niektoré ochranné...