Semian, Ľudovít Karol

Ľudovít Karol SEMIAN sa narodil v HLBOKOM dňa 22.marca 1817.
Jeho otec Matej Tomáš Semian bol tamojším evanjelickým farárom. Starý otec Michal Semjan sa nar. v r.1741 vo Vrádišti a bol farárom v Pezinku, kde sa zaslúžil o nový tolerančný kostol.Bol osvietenský vedec.
Ľudovít K.Semian získal základné vzdelanie doma. Potom s cieľom naučiť sa po maďarsky dali ho do školy v Horných Salibách. Gymnázium absolvoval v Modre. Počas prázdnin, 25.8.1831 mu zomrel otec na choleru. Ovdovelej matke v ťažkostiach pomáhal strýko Pavol Semian, učiteľ na Békešskej Čabe. S jeho podporou skončil syntax v Poľnom Byrinčoku pri Čabe. Ďalšie štúdia i teológiu skončil v Bratislave. Bol pozvaný za kaplána na Myjavu a ordinovaný bol 24.júna 1841. Istý čas bol aj administrátorom v Budapešti a potom sa stal farárom na Turej Lúke, kde i zomrel. Bol organizátorom nedeľnej školy a dekan ( dozorca nad školským vyučovaním) skalického okresu. Bol dobrý kazateľ a autor duchovnej poézie.

(Zdroj: Sen.archív Myjavského seniorátu VI. A.26 a Evanj.encyklopédia Slovenska, Bl.2001) Ľ.B. st.

Komentovať