Turolúcka vzbura 1672

Nad Turou Lúkou (dnes súčasť mesta Myjava) v smere od Sobotišťa na vŕšku nazývanom Hrajky je veľmi blízko cesty pomník na ktorom je napísané:
PAMIATKE POPRAVENÝCH EVANJELIKOV DŇA 27. A 28. JÚLA 1672. PRAVDU BOŽIU SME HÁJILI, NÁSILIE NÁS ZDEPTALO, Z MUČENÍCKYCH NAŠICH HROBOV, SLNCE ŽITIA ZAS VZPLÁLO.
Keďže pri pomníku je aj turistické odpočívadlo a rozhľadňa, z času na čas sa tu zastavia okoloidúce autá, či turisti. Prečo je práve na tomto mieste pomník s takýmto nápisom? Pripomeňme si v krátkosti, čo sa tu odohralo.
V pohnutých časoch rekatolizácie veľkovaradinský katolícky biskup Juraj Báršoň v lete r.1672 z poverenia cisára Leopolda I. mal ísť poprezerať a zaznačiť cirkevné statky. Toto splnomocnenie však, povzbudzovaný jezuitami použil na odobratie vyše sto ev. kostolov. Varovanie pred blížiacou sa hrozbou na Turú Lúku prišlo od Martina Zehenera hrušovsko-bzinského evanjelického farára. Ten upozornil Daniela Krmana st., vtedajšieho farára v Turej Lúke, čo sa pripravuje. Keď biskup Báršoň spolu s bratom Jánom, kráľovským protonotárom prišli na Myjavu, Turolúčania boli pripravení. Zavolali na pomoc ľudí z Bukovca a okolia, rozostavili sa na vežu, do kostola a do jeho blízkosti. Na úsvite, 14.júla 1672 prišiel biskup v sprievode ozbrojených sluhov a viacerých kat. farárov na Turú Lúku. Pred farou koč zastal. Kostolník vyšiel von a pýtal sa, čo by páni chceli. Žiadali ho o kľúče od kostola, aby mohli slúžiť omšu. Kostolník si pýtal poverenie, aby si ho dal prečítať a vysvetliť farárovi Krmanovi. Rozhnevaný biskup vystrelil na kostolníka. Nato sa dav ľudí vrhol na nezvaných hostí, pričom bol zabitý biskupov brat. Všetok sprievod sa rozutekal. Opačná strana tvrdila, že už na začiatku bolo vystrelené na kňazov a Ján Báršoň padol na zem mŕtvy. Miestne podanie však hovorí, že Ján Báršoň, utekajúc k mostu zasiahnutý bol ranou z veže od istého Kubečka a padol mŕtvy. Biskupa Juraja Báršoňa s nasadením vlastného života zachránil pred útokom sedliakov farár Krman, keď ho vtiahol do fary a jeho manželka mu ošetrila rany. Ján Báršoň bol odvezený do Skalice, kde bol pochovaný v hlavnom kostole. Biskupovi sluhovia a vojaci sa poskrývali po okolitých horách, rovnako ako turolúcky vzbúrenci. Onedlho nastalo vyšetrovanie a súd, výsledkom ktorého bola poprava 12 turolúčanov na vŕšku Hrajky dňa 27. a 28. júla 1672 .
zdroje:
Paulíny L., Dejepis superintendencie nitranskej, Senica, 1891
Jubilejné Dedičstvo Krmanovo, Občasník Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Myjave, Ročník XXVI, Myjava, 2013

Komentovať